KMÜ’DE İDARİ PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunun 2013 yılı sonunda aldığı kararla uygulamaya konulan KMÜ Hizmet İçi Eğitim Hakkındaki Usuller Ve Esaslar kapsamında üniversite personeline hizmet içi eğitim veriliyor.

KMÜ Hizmet İçi Eğitim Komisyonu tarafından yürütülen eğitim planı kapsamında 2014 yılında ilgili idari personele 149 saat eğitim verildi.

Eğitimlerde personel mevzuatı ve otomasyon programı, ofis programları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, 5018 Sayılı Mali Kontrol Kanunu, Harcama Yönetim Sistemi, İhale Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği, öğretim elemanı alım işlemleri, öğretim üyesi yetiştirme programına ilişkin usul ve esaslar, kanuni izin mevzuatı gibi farklı konularda bilgi veriliyor.

Eğitimler sonunda uygulanan anketlerle eğitimlerin verimliliği de gözlemleniyor.

“İdari personele verilen eğitimler yıl sonunda 150 saati geçecek”

Her yıl 1 Şubat-31 Ocak tarihleri arasında verilen eğitimler 2014 yılı itibariyle 149 saati buldu. Kasım ayında verilecek yeni eğitimlerle ise bunun 150 saatin üzerine çıkması bekleniyor.