KMÜ’DE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

24 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümler yer aldı.

Amaç, Bilimsel Araştırmalar Yaparak Ortak Projeler Yürütmek

Kararda merkezin amacının, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası konularda sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel nitelikli bilimsel çalışma ve araştırmalar gerçekleştirmek olduğuna değinildi.  Merkezin ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, meslek, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde ortak projeler yürüterek, elde edilen bilgilerin ilgililerle paylaşılmasını sağlamak şeklinde amaçları olduğuna dikkat çekildi.

Merkezin yönetim kurulu organları ve görevlerinin de belirtildiği kararda; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacının, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanacağı ifade edilirken, yönetmelik hükümlerinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü tarafından yürütüleceği de kararda vurgulandı.

Kararın yayımlandığı Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.