ÜNİVERSİTEMİZDEN ÇİFÇİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK MERKEZ

        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bülteni No: 25                                       15.04.2010

 

Üniversitemiz bünyesinde kurulan "Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi" tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Tarımsal araştırma, uygulama, geliştirme, eğitim-öğretim ve yayın çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan merkez yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversiteler, araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını araştırmayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

25/02/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında İncelenen ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulması uygun görülen Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Sabri GÖKMEN “Bölgesel üretim ve araştırma projeksiyonları hazırlamanın yanında kuruluş amacına uygun olarak her türlü yayın çalışmalarına katılacak olan merkezimizde bölge çiftçisine ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetlerini düzenlemek suretiyle de katkıda bulunmayı planlıyoruz.” dedi.     

Kamu kuruluşları, tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri, yetiştirici birlikleri ve diğer tarımsal amaçlı örgütler ile işbirliği içinde çalışacak olan merkez, üniversite bünyesinde yer alan veya üniversiteye tahsis edilen tarımsal alanlar, seralar ve tesislerde kısa ve uzun dönemli üretimleri planlayarak üretim ve pazarlamaya alanında da faaliyet gösterecek.

Çiftçilerin ihtiyaç duyacakları her alanda projeler üretecek olan merkez aynı zamanda üniversitemizin diğer birim ve araştırma merkezleriyle işbirliği içerisinde projeler yürüterek araştırıcılara ve lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim programları düzenleyecek. Üniversite bünyesindeki birimlerin önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleriyle araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet imkânları da sunacak olan araştırma merkezi günümüzde önem kazanan ev ve deney hayvanlarıyla ilgili de araştırmalar yaparak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.