KMÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri 2008-2009 Güz Yarıyılı Faaliyetlerini Değerlendirdi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 10           16.02.2009

 

KMÜ 2008-2009 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılı içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapılan tüm faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı. Toplantı, İ.İ.B.F Dekanı Prof. Dr. Kemal Esengün başkanlığında, fakültenin tüm bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.
2008-2009 Güz Dönemi içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetler, derslerdeki genel durum ve öğretim elemanlarının genel durumları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Prof. Dr. Kemal Esengün, Güz Dönemi içerisinde yapılan çalışmaların sınırlı olanaklar içerisinde gerçekleştirilmesine rağmen çok başarılı çalışmalar ortaya konulduğunu, akademik personelin yurt dışı ve yurt içi çalışmalarda bir çok üniversite ile yarışır seviyede kaliteli araştırmalar gerçekleştirdiklerini ve bundan dolayı Fakültede memnuniyet verici çalışmalar yapıldığını ifade etti. Fakültenin idari ve akademik personeline gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin gelecek birkaç yıl içerisinde öğrenci kalitesi ve geniş vizyonu ile aranan bir fakülte olacağına dair inancının tam olduğunu belirten dekan Prof. Dr. Kemal Esengün; idari ve akademik personelin yeni eğitim öğretim döneminde de başarılı çalışmalar yapmaya devam etmeleri dileğini ifade etti.
KMÜ İ.İ.B.F idari ve akademik personelinde “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesinin bir elemanı olma” duygusunun bu tür toplantılar ile daha çok vurgulanabileceği belirtildi.