KMÜ’DE SAN-TEZ EĞİTİMİ VERİLDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (KMÜ PTTO) ve Konya Teknokent tarafından ‘San-Tez Destek Programları’ tanıtım toplantısı düzenlendi. KMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve sunumunu Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Türkmen’in yaptığı eğitime akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitimde öncelikle San-Tez programının ne demek olduğundan bahseden Prof. Dr. Önder Türkmen, “San-Tez, inovasyon ve ar-ge’nin önemini kavramış, kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye vizyonuna önemli bir katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan bir programdır.” dedi. Prof. Dr. Türkmen, San-Tez’in sanayicilerin ar-ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması demek olduğunu sözlerine ekledi.

‘Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği: San-Tez’

Konuşmasının devamında San-Tez’in hedeflerinden söz eden Prof. Dr. Türkmen bunları; “Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, KOBİ’lerin teknoloji ve ar-ge kültürü edinmelerini sağlamak, KOBİ’leri teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek, üniversitede gerçekleştirilen akademik bilgiyi ticarileştirmek, akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasına ön ayak olmak, nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda ar-ge personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmak” şeklinde sıraladı.

San-Tez Proje Aşamaları

San-Tez programının içeriğine de değinen Prof. Dr. Önder Türkmen, “Sektöre ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilir.” dedi.

Proje hazırlama aşamasının maksimum 24 ay olduğunu belirten Prof. Dr. Türkmen, “San-Tez programına proje ortakları adına proje yürütücüsü online olarak başvurabilir. Yaklaşık iki ay içerisinde proje sonucu belli olur.” açıklamasında bulundu. Türkmen, desteklenmesine karar verilen projelere Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranının ise yüzde 75 olduğunu sözlerine ekledi.

Kabul edilen projelerin yanı sıra birçok da kabul edilmeyen proje olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkmen, bunun sebeplerini şöyle sıraladı: “Bir projenin içerisinde gereksiz yere çok fazla tez bulunması, gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmaması, yöntemin yeteri kadar detaylandırılmaması, yeterli B planının olmaması ve projede katkı sağlamayacak kişi sayısının fazla olması.”

San-Tez programları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları da açıklayan Prof. Dr. Türkmen, “Proje hazırlamak, sunmak ve yürütmek bilgi ve birikim gerektirir. Bu yüzden proje oluştururken ilk etapta kısa süreli küçük bütçelere yer vermeliyiz. Projemizi yeterli sayıda görsellerle desteklemeli, eksik ve aşırı bilgi vermekten kaçınmalı, ülkemizin öncelikli alanlarını dikkate almalıyız. En önemlisi de projenin bütçesinin firmanın ekonomik ve finansal yapısı ile doğru orantılı olmasına özen göstermeliyiz.” dedi.

Eğitim, daha önce hazırlanan örnek projelerin sunumu ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.