KMÜ’DE PTTO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (KMÜ PTTO) tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. KOSGEB İl Müdürü Mevlüt Tavşan ile üniversite personelinin takip ettiği toplantının sunumunu PTTO Koordinatörü Doç. Dr. Savaş Sönmezoğlu gerçekleştirdi.

Akademik değer ile ticari değerin buluşması

Üniversite-Sanayi işbirliğinin ‘akademik değer ile ticari değerin bir araya gelmesi’ demek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Savaş Sönmezoğlu, “Paranın bilgiye dönüşmesine ar-ge, bilginin paraya dönüşmesine ise inovasyon denir. Araştırma yapanlar üniversiteler iken teknolojiyi uygulayan ve inovasyonu gerçekleştiren sanayi dünyasıdır.” şeklinde konuştu.

Sanayi dünyası ile üniversiteleri bir araya getiren kurumların Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sönmezoğlu, dünyadaki başarılı TTO’lardan örnekler verdi. Sönmezoğlu, ABD’deki Massachusetts Institute of Technology kuruluşunun bir yılda 500 adet ticarileşen icat, 150’nin üzerinde patent ve 70 civarında lisans anlaşması yaptığını, kuruluş bünyesinde her yıl ortalama 20 şirket kurulduğunu ve Massachusetts Institute of Technology kuruluşunun üniversiteye katkısının dünyanın 17. büyük ekonomisine denk geldiğini söyledi.

Doç. Dr. Sönmezoğlu, Karaman’da henüz Teknokent olmamasına rağmen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisinin 2013 yılı temmuz ayında faaliyete geçerek üniversite-sanayi işbirliği anlamında önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

KMÜ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisinin üniversitede gerçekleşen bilimsel ve teknolojik bilginin faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü temin etmek için sanayici ve akademisyenlere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyleyen Doç. Dr. Sönmezoğlu, bu faaliyetleri beş başlık altında irdeleyerek şöyle sıraladı: 1. Farkındalık, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri; 2. Ulusal ve uluslar arası destek programlarına yönelik hizmetler; 3. Proje geliştirme hizmetleri; 4. Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri; 5. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri.

KMÜ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisinin 2,5 yılda yürüttüğü hizmetleri örnekleriyle anlatan Doç. Dr. Sönmezoğlu, KMÜ PTTO tarafından bugüne kadar Mevka projesi, Tübitak projesi, Horizon 2020 ve Cost projesi hazırlama eğitimleri, San-Tez eğitimi, patent, marka ve endüstriyel tasarım eğitimi gibi pekçok eğitim programı düzenlendiğini, sanayidoktoru.com adlı site kurularak buraya üye akademisyenler, işadamları ve sanayicilerin site üzerinden birbirleriyle facebook benzeri bir ortamda rahatça iletişime geçtiklerini ve bu sitenin tüm KOP bölgesindeki kullanıcılara hizmet sunduğunu belirtti. Doç. Dr. Sönmezoğlu, ayrıca http://ptto.kmu.edu.tr adresinden Akademisyen Bilgi Formu’nu hayata geçirerek KMÜ’lü akademisyenlerin çalışma alanlarına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını, çok yakında siteye Sanayici Bilgi Formu’nu da ekleyeceklerini söyledi.

Doç. Dr. Savaş Sönmezoğlu, son olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde gerçekleştirilen bitirme tezlerini Konya Teknokent’e gönderdiklerini, bunlardan ticarileşme potansiyeli olanları inceleterek tez sahipleriyle iletişime geçtiklerini sözlerine ekledi.