KMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri GÖKMEN: “Akademik Kaliteyi Yükseltmek Temel Hedeflerimizdendir”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 13           12.03.2009
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na bağlı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine ek olarak, “KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME” yönergesi 11.03.2009 tarihinde YÖK tarafından onaylanarak yayımlandı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri GÖKMEN, yaptığı açıklamada “Alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde deneyim kazanmış başarılı, öğretim üyelerinin müracaat edebileceği kadrolar için asgari koşullar belirlenmiştir.  Bu yönerge şartlarına uygun müracaat ederek ataması yapılan öğretim üyelerinin, Karaman’ımıza ve üniversitemize bilimse, sosyal, kültürel ve ekonomik çok büyük katkısının olacağı inancındayım.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin bölge ve ülke sorunlarına duyarlı, üretim ve çözüme odaklanmış, özgün, saygın bir üniversite olma gibi hedeflerine ulaşmada, yayınlanan bu kriterlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
İnsana değer veren, başarıyı ödüllendiren, uzlaşarak geliştiren, bir anlayışla oluşturacağımız sistemin temelleri; yeni öğretim üyeleri sayesinde güçlendirilebilecektir. Bu anlamda öğretim üyeliğine yapılacak başvuru, yükseltme ve atamalarda aranacak asgari koşulları belirleyen, akademik kaliteyi yükseltecek gerekli düzenlemeleri içeren yönergenin önemi büyüktür. Esas itibariyle akademik kaliteyi yükseltmek temel hedeflerimizdendir” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin www.kmu.edu.tr web adresinden yönerge ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecektir.