KMÜ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YAYIMLANDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ‘2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu’ yayımlandı. Raporda üniversitenin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri açıklandı.

Bilimsel Araştırmalar ve Eğitim-Öğretim Çalışmaları Ön Planda

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan raporda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin, 2016 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlere ve bütçe imkanlarına yer verildi.

Gelirlerde Geçen Yıla Göre Yüzde 46’lık Artış

Öğrenci sayısının artması, daha fazla taşınmazın kiraya verilmesi, gider gerçekleşmelerine göre hazine gelirlerinin tahakkuka bağlanması ve akademik teşvik ödeneğinin verilmesiyle birlikte artan bilimsel araştırma ve projelere bağlı olarak proje gelirlerinde önemli artışlar olmasının bütçede geçen seneye göre artış meydana getirdiği belirtilen raporda KMÜ’nün 2016 mali yılının ilk altı aylık dönemdeki gelirinin geçen seneye göre yüzde 46,61’lik artışla 37.452.886 TL olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Toplam Gelirlerde Yıl Sonu İtibariyle Artış Bekleniyor

Raporda, üniversitenin 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde bilimsel araştırma ve proje ile sermaye yatırımları ve kurumsallaşma çalışmalarının devam edeceği vurgulanırken, 2016 yılının ilk altı ayında gerçekleşen 33.779.000 TL hazine yardımı ve 3.673.886 TL öz gelir olmak üzere elde edilen toplam 37.452.886 TL gelirin yıl sonu itibariyle de artış göstereceğinin öngörüldüğü belirtildi.

'2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.