KMÜ’DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KONUŞULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Gelişen Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi" konulu panel düzenlendi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Genç Girişimciler Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen panele Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çevik, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

“İnsan hakları ihlalleri ancak belirli ölçülerde engellenebilir”

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sayın’ın gerçekleştirdiği panelde Yrd. Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek ile Avukat Ayşe Özyurt konuşmacı olarak yer aldı.                                                                                                   

Panelin ilk konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek, insan hakları konusunda ulusal ve uluslar arası düzenlemeleri anlattı. İnsan hakları kavramının yalnızca bir gün veya belli bir dönem değil yıl boyunca farkındalık yaratacak şekilde bahsedilmesi gereken bir kavram olduğunu belirten Güzelipek, “İnsan hakları kavramı küreselleşmenin yoğun olarak yaşandığı dönemle birlikte hayatımızda daha sık yer almaya başlamış fakat tam olarak kavramsal anlamda fikir birliğine varılamamıştır. Kavramı net bir şekilde ifade etmeye çalışırsak, 'nsan hakları; insanın sadece dünyaya insan olarak gelmesiyle elde ettiği, devredilemeyen ve temel haklar' olarak ifade edilebilir.” dedi.

İnsan hakları ihlalleri ile ilgili görüşlerini de paylaşan Yrd. Doç. Dr. Güzelipek, insan hakları ihlallerinin tam anlamıyla ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını fakat alınacak önlemlerle belirli ölçülerde önlenebileceğini belirtti.

“İnsan hakları yerine Yaratılmış hakları kavramını kullanmak daha uygun”

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sayın ise insan haklarının yaratılıştan bu yana insanın kendisinin aradığı veya kendisine lütfedilen bir kavram olduğunu hatırlatarak, “Bana göre insan hakları kavramı dar bir kavram ve ben bu kavram yerine 'yaratılmış hakları' kavramını kullanmayı daha uygun buluyorum. Sadece insan odaklı bir hayatsal yaklaşım bana bencil bir yaklaşım olarak geliyor. İnsanı yalnızca insan hakları ile anlatmaya çalışmak onu sınırlamış olmaktır diye düşünüyorum.” dedi.

İnsan hakları kavramının ortaya çıkışı ve bugüne kadar yaşanan gelişmeler hakkında detaylı bilgiler paylaşan Yrd. Doç. Dr. Sayın, insan hakları konusunun bütün insanlığın ortak mirası olduğunu sözlerine ekledi.

“İnsan haklarını yargısal, siyasi ve idari yollarla korumak mümkün”

Avukat Ayşe Özyurt ise insan hakları kavramını hukuksal anlamda değerlendirmeye tabi tutarak, “İnsan haklarının korunmasında başta yargısal koruma olmak üzere siyasi ve idari anlamda da koruma yolları vardır. Yargısal anlamdaki koruma kişinin mahkeme yoluyla haklarını koruması olarak göze çarparken siyasi ve idari anlamdaki koruma ise oluşturulan kurullar yoluyla insan hakları ihlallerinin değerlendirilmesidir. Bu kurulların karar verme yetkisi yoktur. Karar verme yetkisi yalnızca mahkemeler yolu ile gerçekleştirilir.” dedi.

Avukat Ayşe Özyurt, yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi mercilerde insan haklarının ele alınış biçimlerini de anlatarak konuyla ilişkili çeşitli örnekler sundu. 

Panel, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve panelistlere onurluk takdiminin ardından sona erdi.