KMÜ’DE FELSEFENİN AMAÇLARI KONUŞULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Felsefi Düşünce Öğrenci Topluluğu tarafından "Felsefe nedir?" konulu atölye çalışması düzenlendi.

KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşen atölye çalışmasında felsefenin ne olduğu, niçin felsefeye ihtiyaç duyulduğu, felsefenin gereklilikleri, tarihteki felsefe akımları gibi konular katılımcılarla birlikte tartışıldı.

"İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği düşünebilmesidir"

Felsefi Düşünce Öğrenci Topluluğu Başkanı Hüda Bolat ve Başkan Yardımcısı Gülşah Ulucan'ın yönetiminde gerçekleştirilen tartışma programında ilk olarak söz alan Bolat, "Felsefe, insana düşünmeyi öğreten bir sanattır. İnsanı insan yapan ve onu diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği düşünebilmesi ve düşündüğünü diğer insanlara çeşitli şekillerde aktarabilmesidir. Düşünme özelliği insana, diğer varlıklardan farklı olarak sürekli kendini yenileme, geliştirme ve üstün olma gücünü sağlamıştır. İnsan bu güç sayesinde medeniyetler kurmuş, bilimsel buluşlar ve icatlar yapmış, evreni tanıma ve anlama çabası içerisine girmiştir. Evreni anlama ve yorumlama çabası ancak felsefeyle olanaklıdır. Bu yönüyle felsefi inceleme, fikirler dünyasına bir çağrıdır." dedi.

Felsefe Niçin Gereklidir?

Felsefenin insan için bir ihtiyaç olduğuna değinen Ulucan ise "Soru sormadan, merak etmeden, düşünmeden yaşayamayan insan, felsefeye her zaman ihtiyaç duyacaktır. Felsefe, insana her şeyden önce disiplinli düşünmeyi öğretir. Çevresinde olan bitenlere eleştirel gözle bakabilmeyi öğretir. Bunun yanında neyin, nasıl, niçin değerlendirilebileceği konusunda sistemli çalışma ve araştırma yapma yollarını da gösterebilir. Tarih boyunca görülen felsefe akımlarıyla beraber büyük kırılmalar yaşandı ve böylece insanlık tarihinde büyük adımlar atıldı." şeklinde konuştu.

Sohbet havasında geçen atölye çalışması, ünlü filozofların akımlarının tartışılması ve öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.