KMÜ’DE LİDERLİK VE KURUMSALLAŞMA SEMİNERİ VERİLDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Liderlik ve Kurumsallaşma" semineri verildi. KMÜ Genel Sekreterliği ile Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim seminerine çok sayıda idareci ve personel katıldı.

KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci'nin konuşmacı olduğu seminerde Tüfekci, ilk olarak katılımcılara teşekkür ederek üniversitede yürütülen hizmetiçi eğitim seminerlerinin, tüm personelin katkılarıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ahmet Tüfekci, seminerinde öncelikle liderlik konusuna değinerek "Herkes neticede kadın olsun erkek olsun bir liderdir. Peygamber Efendimizin hayatı da tam bir liderlik özelliği gösterir. Liderlik, nereye ve niçin gittiğini bilmekle başlar. Liderlik, ben lider olacağım, demekle olmaz. Bulunduğunuz ortamda fark yaratmanız, insanları harekete geçirmeniz, vizyon ve niyet belirlemeniz, neyi başarmak istediğinizi açıkça belirtmeniz, insanların size inanması ve arkanızdan gelmesi gerekir." dedi.

"Liderlik, belli bir makama çıkmak değildir"

"Liderlik sizin ne yaptığınızla ilgili değildir, kendinizi benimsetebilmenizle ilgilidir, yani diğerlerinin ne yaptığı önemlidir." diyen Genel Sekreter Tüfekci, "Kimileri vardır otoritelerin peşinden koşarak kendine makam arar, kimileri vardır mevcut durumla yetinerek kendini geliştirmek istemez, kimileri de vardır hiçbir şey yapmadan lider olmak ister. Böyle liderlik olmaz. Liderlik, belli bir makama çıkmak değildir; makamında fark yaratmaktır. Liderlik; insanları etkileme ve motive etme gücüdür, enerji kazanmış ve ilham almış izleyicilere sahip olmaktır, ekip gerektirir." şeklinde konuştu.

Liderin beceri ve yetkinliklerine de dikkat çeken Tüfekci, bunların başlıcalarını 'inandırıcı konuşma ve yazma, doğru iletişim, müzakere, insanlara değer verme ve onları dinleme, ikna etme, sorun çözme, gerilimle başa çıkma' şeklinde sıraladı.

Yönetici mi, Lider mi?

Genel Sekreter Tüfekci, seminerinde yönetici ve liderin farklarına da değinerek şöyle konuştu: "Yönetici, yapılması gerekeni yaptırır; lider, insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlar. Yönetici iter, lider çeker. Yönetici emir verir, lider iletişim kurar. Yönetici işleri doğru yapan, lider doğru işleri yapandır. Yönetici kopyadır, lider orijinal. Yönetici sürdürür, lider geliştirir. Yönetici sisteme odaklanır, lider insanlara. Yönetici kontrole bel bağlar, lider güven ilham eder. Yönetici nasıl ve ne zaman diye sorar, lider neden ve niçin diye sorar. Yöneticinin gözü sonuçtadır, liderin gözü ufuktadır. Yönetici taklit eder, lider icat eder. Yönetici risk almayı sevmez, lider risk almadan yaşayamaz."

Liderlik türlerinden de söz eden Tüfekci; karizmatik, dönüşümcü, pragmatik başta olmak üzere pekçok liderlik tarzının olduğunu belirterek "Önemli olan etkin liderliktir. Etkin liderlik, tüm liderlik tarzlarının karışımıdır; kendini farklı her duruma ve ihtiyaca uygun liderlik tarzına uyarlamaktır. Etkin liderlik, kısa vadeli görevleri, uzun vadeli özelliklere göre düzenlemektir. Etkin lider, hesaplanabilir risklere girmekten kaçınmaz; çünkü hata yapsa bile bunun sorumluluğunu üstlenir. Sorunlardan korkmaz; çünkü sorunlar, yönetilmek ve çözülmek için vardır." açıklamasında bulundu.

Kurumsallaşma Nedir, Nasıl Sağlanır?

Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, kurumsallaşmanın önemine de dikkat çektiği seminerinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin kurumsallaşma kapsamında 11 farklı idari düzenlemeye gittiğini, üniversitede uygulanan yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar ile prosedürler sayesinde kişilere bağlı yönetim yerine sistemin öne çıktığı, adil ve şeffaf, belirsizlikten uzak, güvenli bir idari yapı inşa edildiğini söyledi.

Tüfekci, kurumsallaşmanın bir kültür ve yaşam tarzı olduğunu dile getirerek bunun tüm çalışanlarca kabul görmesi ve özümsenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurumsallaşma hakkında bazı yanlış önyargılar olduğunu da belirten Tüfekci, bunları; "Kurumsallaşma üst yönetimin işidir. Düzenlemelerin sonucu hemen görülmelidir. Risk alınmamalıdır. Karmaşık stratejik planlara ihtiyaç vardır. Güçlü bir örgüt için benzersiz ve harika fikirler ile karizmatik liderler gerekir." gibi önyargılar şeklinde açıkladı.

Tüfekci, konuşmasının son bölümünde başarılı kurumsallaşmış örgütlerin niteliklerinden söz ederek şöyle konuştu: "Kurumsallaşmayı gerçekleştirmiş kurumlar; şeffaf, adil, tutarlı ve tüm paydaşlara güven veren kurumlardır. Standartlar, kurallar ve prosedürler bellidir. Yönetim, süreçlere fazla müdahil olmaz. Kurum ve çalışanlar değişime açıktır. Yetki ve sorumluluk alanları bellidir. Kişilere bağımlılık yoktur. Hata yapma oranı düşüktür.  Kontrolü sağlamak kolaydır. Süreçler hızlı işler, kararlar hızlı alınır. Farklı bakış açıları ortaya çıkar. Verimlilik yüksektir. Hangi durumda nasıl davranılacağı bellidir. Sorunların üstü örtülmez. İşler ehil olanlarca yerine getirilir. Çalışanlar mutludur."

Eğitim semineri, Personel Daire Başkanı Mustafa Sağlam ve Şube Müdürü Hasan Hüseyin Bozkuş'un sunumlarıyla devam etti. Sağlam, kamuda istihdam şekilleri ve sosyal güvenlik statülerini anlatırken Bozkuş da 6663 sayılı kanun ile 657 sayılı kanunda değiştirilen veya eklenen hususları açıkladı. Seminer, soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.