KMÜ’DE ‘KURAN’DAKİ TEVAFUK’ KONUŞULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Osmanlı Türkçesi Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Kâinat ve Kuran’daki Tevafuk’ konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Konya Hayrat Vakfı Temsilcisi Mücteba Yıldız, "Tevafuk nedir ve Kuran-ı Kerim’de nerelerde tevafuk var" sorularının cevaplarını irdeledi.

Yıldız, “Tevafuk, Arapça bir kelimedir. İki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Tesadüf denilme ihtimali olmayan, arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Sokrates, 'Kâinatta, tesadüfe tesadüf etmek imkânsızdır' demiştir. Kâinatta büyük küçük her şeyde bir tevafuk vardır ve her şey yaratılışına göre harikadır. Tevafuk, manadan uzaklaşmış bu maddeci asrın insanlarına Kuran’ın gösterdiği yeni bir mucizedir.” dedi.

Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bütün İslam dünyasında kabul görmüş olan yani her sayfanın günümüzdeki en-boy orantısı, on beş satır ve 604 sayfa olan bu günkü tertibini ilk kez uygulayan Osmanlı son dönem meşhur hattatlarından Kayışzâde Hâfız Osman Efendi’dir. Hafız Osman Efendi, sayfa boyu ölçüsü olarak en uzun ayet olan ve tam bir sayfa süren 47'inci sayfadaki Müdayene ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282'nci ayetini esas almış, sayfa eni ölçüsü olarak da en kısa sure olan İhlâs suresini esas yapmıştır. Bu ölçüyle tüm Kuran’ı yazdığında her bir sayfanın ayetle başlayıp ayetle bittiğini görmüştür. Hiçbir sayfa sonunda ayet yarıda kalıp diğer sayfaya geçmemiştir.”

Kuran’daki tevafuk mucizesi hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız, “Kuran'daki tevafuk mucizesinin keşfi ise Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerine ait olduğu gibi onu en güzel ve mükemmel bir surette yazarak gösteren talebelerinden Husrev Altınbaşak'tır. Kuran’da bulunan toplam 2806 adet ‘Allah’ lafzının bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Kuran’ın 604 sayfasının çoğunda ‘Allah’ lafzı mükerrer olarak geçmektedir. Bu lafızlar, her sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üst üste, ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kuran, Resul ve Esma'ül Hüsna kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi daha başka aynı kökten gelen kelimelerde de tevafuk çeşitleri vardır.” dedi.

Mücteba Yıldız, “Kuran’ı Kerim mucizevi bir kitaptır ve Allah kelamıdır. Kuran okumak bıktırmaz. Diğer kitapları tekrar tekrar okumaktan bıkarsınız fakat Kuran-ı Kerim öyle değildir. Rabbim Kuran-ı Kerim okumayı ve idrak etmeyi nasip etsin hepimize.” diyerek sözlerine son verdi.