I. ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te “Göç, Yoksulluk ve Kimlik” temasıyla Uluslararası Orta Asya Sempozyumu düzenlenecek.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Kırgızistan Diplomasi Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenecek sempozyum, 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

Orta Asya özelinde 'Küreselleşme, Göç, Kimlik, Yoksulluk, Ulus-Devlet, Ekonomi, Entegrasyon, Eğitim, Din, Güvenlik, Politik Koşullar, Sosyal Yapı, Büyüme, Yenilik, Sanayileşme ve Kalkınma', sempozyumun ana temalarını oluşturuyor.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye http://oas2018.manas.edu.kg adresinden ulaşılabilir.