ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK SAYIŞTAY EĞİTİMİ

Sayıştay Başkanlığı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) işbirliğinde düzenlenen "Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi" kapsamında KMÜ'ye gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, eğitim programı öncesinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner'in de hazır bulunduğu ziyarette Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Rektör Akgül'e El-Mazenderan'a ait, tarihteki ilk muhasebe kitaplarından biri olan Kitab-us Siyakat ile temelleri Osmanlı Devleti zamanında atılan Sayıştay Başkanlığının ilk ambleminin yer aldığı ve üzerinde Divan-ı Muhasebat yazılı plaketi hediye etti.

Ziyaretin ardından ilk olarak KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda üniversite öğrencilerine hitap eden Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, ardından "Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi"nin açılışına katıldı.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Sayıştay Eğitimi, açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Bu eğitim, devletimizin sadece denetleme değil, rehberlik bağlamında da milletimizin yanında olduğunun göstergesidir"

Programda ilk olarak söz alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Devlet olmak son derece adil, şeffaf ve isabetli bir bütçe yapmayı gerektirdiği kadar çok ciddi bir hesap tutma, mali kontrol ve denetim yapma fonksiyonunu gerektirir. Bugün iyi yönetilemeyen ülkelerin ve organizasyonların mali denetimlerinin sağlıklı olduğundan söz edilemez. Ülkemizde bütçe hakkının bir tezahürü olarak millet adına devletin bütün gelir ve giderlerinin kontrol ve denetim işlevi Sayıştay Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir." dedi.

Rektör Akgül, Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimin idari açıdan pek çok yarar sağlamasının ötesinde, ülkemizin en üst düzey kurumlarının milletimizle buluşturulması bağlamında da önem arz ettiğini ifade ederek "Devletimizin kuralları ve işleyişinin burada bizzat Sayıştay Başkanlığımız tarafından açıkça paylaşılması ve devletimizin sadece denetleme değil, rehberlik ve eğitim bağlamında da milletimizin yanında olduğunu göstermesi son derece önemlidir." şeklinde konuştu. Rektör Akgül son olarak Mısır'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak "Müslümanların başı sağolsun." dedi.  

"Devlet demek en başta usul, sonra kayıt demektir"

Rektör Akgül'ün ardından kürsüye gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ise devlet geleneğinden söz ederek "Devlet demek en başta usul, sonra kayıt demektir. Kayıt yoksa devlet yoktur. Usul, protokol ve kurallar yoksa yine devlet yok demektir. Kayıt; beraberinde denetimi, denetim de muhafazayı gerektirir ki bu da aklı ve birikimi gelecek nesillere aktarmamızı sağlar." dedi.

Tarihteki ilk muhasebe kayıtlarından da söz eden Sayıştay Başkanı Baş, her ne kadar tarihte devlet muhasebesine ilişkin ilk kaynak olarak İtalyan Papaz Paciola'nın eserinden söz edilse de Büyük Selçuklulara ait olan ve El-Mazenderan tarafından 1363 yılında Farsça yazılan Kitab-us Siyakat'ın daha eski bir kaynak olduğunu belirtti.

Sayıştay Başkanı Baş, Osmanlı Devletinde 1512 yılına kadar denetim kurumunun tıpkı Abbasiler ve Büyük Selçuklularda olduğu gibi Divan-ı İşraf iken devletin sınırlarının genişlemesi ve yeni şartlar nedeniyle bu tarihte Başbâki Kulluğu'nun kurularak devletin tüm gelir ve giderlerini tutmaya başladığını söyledi. 1838 yılında Maliye Nezareti ve Meclis-i Âl-i Muhasebe'nin kurulduğunu belirten Baş, bugünkü anlamda Sayıştay Başkanlığının ilk oluşumunun ise 1862 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kurulduğunu ve Cumhuriyet'e geçişle birlikte kurumun aynen korunduğunu, ancak 1940'lardaki Türkçeleştirme hareketi sonrası isminin Sayıştay Başkanlığı şeklinde değiştirildiğini ifade etti.

Sayıştay Başkanı Baş son olarak Sayıştay Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik Türkiye'nin birkaç ilinde toplu eğitimler vermeyi planladıklarını ve buna ilk talip olan üniversitenin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olduğunu belirterek KMÜ ailesine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Başkan Yardımcısı Fikret Çöker'e teşekkür belgesi takdim edilirken Sayıştay Başkanı Baş tarafından da Rektör Akgül'e plaket hediye edildi.

Program, Sayıştay Eğitimi ile devam etti. Dört gün sürecek eğitim kapsamında Sayıştay Başkanlığı eğitmenleri tarafından "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Ek Ders Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri, Döner Sermayeli İşletmeler ve Sayıştay Denetim Bulguları" gibi konularda kamu çalışanlarına bilgilendirme yapılacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi"ni ülkemizin çeşitli üniversitelerinden ve kamu kurum ve kuruluşlarından 300'ün üzerinde katılımcı takip ediyor.