ARKEOLOJİ BİLİM KONFERANSI DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Arkeoloji Bilim Konferansı düzenlendi. KMÜ Arkeoloji Bölümü ve  Arkeoloji Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Serra Durugönül ve Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programa Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç ve Karaman Müze Müdürü Ercan Er de konuk oldu. Yoğun katılımın olduğu konferansta ilk olarak Prof. Dr. Serra Durugönül, 'Kilikya Arkeolojisi' konusundaki sunumunu gerçekleştirdi.

Durugönül, Antik Coğrafyacı Strabon'un Geographika kitabına göre Kilikya Bölgesi sınırlarının batıda bugünkü Alanya bölgesinden başlayıp, doğuda ise İskenderun Bölgesine kadar uzandığını belirtti. Ayrıca coğrafyanın gösterdiği topografik farklılıklardan dolayı dağlık ve ovalık bölge olarak ikiye bölündüğünü dile getirdi. Ardından bölgenin tarihsel sürecinden bahseden Durugönül, "Kilikyanın tarihsel sürecini hep Neolitik dönemden başlatıyorduk fakat geçen yıl Gülnar'da bulunan çizimlere göre prehistorik döneme kadar uzandığı tespit edildi. Ancak höyüklerdeki kazılar henüz yeterince ilerlemediği için belli dönemlere ait veriler kısıtlı. Erken dönemlerle ilgili olarak höyüklerden gelecek yeni buluntular dönemin tarihine dair bilgiler verecek. Fakat kazılarda yaşadığımız en büyük sıkıntı tahribatlar, kaçakçılar, definecilerin tahripleri ve tarım yapmak adına tarihi eserlerin kullanılması; bunlar geçmişi incelememizi zorlaştırıyor." dedi. Prof. Dr. Serra Durugönül, bizim ve bizden sonraki neslin geçmişten haberdar olabilmesi için tarihi eserleri korumamız gerektiğini vurgulayarak sunumunu sonlandırdı.

Sonrasında kürsüye çıkan Doç, Dr. Ümit Aydınoğlu, "Ortadoğu'da Arkeolojik Tahribat, Batıda Eski Eser Ticareti, Kültür Varlıkları Kimin Malı?" başlıklı konulara değindi. Aydınoğlu, "Ortadoğu'da elli yılı aşkın süren saha çalışması sayesinde, Corona keşif uyduları kullanılarak yapılan çalışmalarda tahribatın bir kısmı askeri faaliyet nedeniyle gerçekleşmiş durumda. IŞİD ve DAEŞ gibi güçler, faaliyetlerini finanse etmek ve kendi radikal yorumlarına uymayan ideolojilerin kültürel kimliklerini yok etmek amacıyla tahribatlarda bulunuyorlar. Bunun yanı sıra silah satın almak için tarihi eser kaçakçılığı yapılıyor ve kaçırılan eserler internet üzerinden satışa bile sunuluyor." ifadelerinde bulundu.

Aydınoğlu bu duruma çözüm olarak, yasadışı ticarete karşı uluslararası birlik yapmak, kamu bilincini arttırmak için eğitimler vermek, savaş suçu davaları açmak ve sivil girişimleri arttırmak gibi faaliyetlerde bulunulması gerektiğini söyledi.

Sunumların ardından Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç'ın Prof. Dr. Serra Durugönül'e, Karaman Müze Müdürü Ercan Er'in ise Doç, Dr. Ümit Aydınoğlu'na plaket takdimiyle konferans sona erdi.