REKTÖR AKGÜL’DEN DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul günü olan 10 Aralık, tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanmakta olup bildirge, ülkemizde de alınan kararla dünyanın pek çok devletiyle eş zamanlı olarak kabul edilmiştir.

Özellikle 2. Dünya Savaşında yaşanan insanlığa yakışmayan durumlar nedeniyle, ortak aklın ürünü olarak ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, bütün insanların haysiyet ve haklar bakımından eşit ve hür doğduğunu; her ferdin yaşama ve kişisel güvenlik hakkı ile fikir, vicdan ve din hürriyeti bulunduğunu, kimseye gayri insani muamelede bulunulamayacağı ve işkence yapılamayacağını, kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu, kanunen suçluluğu tespit edilmedikçe herkesin masum sayıldığını, kimsenin keyfi olarak tutuklanamayacağını, alıkonulamayacağı ve sürülemeyeceğini; hiç kimsenin özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında tecavüzlere maruz bırakılamayacağını, herkesin herhangi bir devletin sınırları içerisinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına sahip olduğunu, her ferdin bir uyrukluk hakkı bulunduğunu, herhangi bir memleketi terk etme ve zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci muamelesi görme hakkına sahip olduğunu, her şahsın çalışma, işini serbestçe seçme ve işsizlikten korunma, mal ve mülk sahibi olma, memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkı bulunduğunu, her şahsın uygun bir hayat seviyesine, adil ve elverişli bir ücrete hakkı olduğunu, eğitim türünü seçme hakkı ve öğrenim hakkı bulunduğunu, evlilik çağına varan her erkek ve kadının evlenme ve aile kurma hakkına sahip olduğunu beyan eder.

İnsanlık için ideal yaşama şartlarını sembolize eden bu beyanname, her ne kadar gerçekte tam anlamıyla tezahür etmese de dünyanın tüm toplumları için önemli bir yaşam standardı olmaya devam etmektedir. En büyük temennimiz; tüm insanlar için geçerli temel hakların kendi coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyada daha fazla tatbik edilerek insan şeref ve haysiyetinin korunması; daha mutlu, kaygılardan uzak, güven içinde bir yaşamın temin edilmesidir.

Bu düşüncelerle, insan olmanın getirdiği sorumluluğu en yüksek düzeyde taşıma gayretinde olan, hakların ve gerekliliklerin bilincinde yaşayan herkesin Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor; tüm insanlık için bugünkünden daha güzel bir dünyada yaşanmasını diliyorum."