KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMUNDA MESİR MACUNU DAĞITILDI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 132                   13.09.2011

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumunun Piri Reis Salonunda ilk gün yapılan “Kırsal Turizmde Girişimcilik Oturumunda” kırsal alanda çalışanların girişimci olabilmelerine yönelik örnekler sunuldu ve Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı tarafından Manisa’dan getirilen mesir macunu dağıtıldı.

Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı, kırsal yörelerdeki kültürel yaşantıyı ve kırsal alanların geliştirilmesine ilişkin savunduğu fikirleri benimsediğini göstermek için, köylü pantolonuyla, köylülerin giydiği çizmesiyle, omzuna attığı peştamal gibi geleneksel giysiler ile sempozyuma renk kattı. Kırsal kültür ile ilgili farkındalık oluşturma hedefiyle bu giysileri tercih ettiğini söyleyen Zurnacı, akıcı üslubu ve zengin dil anlatımı ile katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

Manisa’dan gelen Nedim Zurnacı, Manisa’daki mesir macunlarının halka atılışının bir örneğini sempozyum oturumlarını takip eden akademisyenlerin üzerine fırlatarak, sempozyuma ayrı bir renk kattı.

Zurnacı, konuşmasında kırsal turizmde doğrudan yöresel ürün satışı, çiftçi pazarı, hobi bahçeleri, yörenin doğal güzelliklerinin görselliğini artırma, sportif etkinlikler ile birlikte kırsal turizm girişimciliklerinin yapılabileceğini vurguladı. Kırsal alanda işletmelerin müşterilerine unutulmaz deneyimler yaşatarak müşteri sadakatinin sağlanabileceğini, müşterinin şaşırtılarak çapalama, sulama, süt sağma gibi yeni bir etkinlik içinde olmasını sağlama gibi girişimcilik örnekleri sayesinde kırsal turizmin kolayca geliştirilebileceğini açıkladı.

Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı, sunumunda “okul-çiftlik işbirliği eğitim programının” eğitimde önemini vurguladı. Çocukların tarımsal ürünlerin yetiştirildiği ortamları ziyaret etmelerinin sağlanıp, sağlıklı üretim ve sağlıklı beslenme konusunda çocuklarda farkındalık oluşturulmasının gerekli olduğunu belirtti.

Çocukların ziyaretine açılan 60 çiftliğe bir yıl içinde 60 bin ziyaretçi geldiğini, bu uygulamanın okullarda ders müfredatına konduğu takdirde çocukların kırsal alanda üretime ilişkin duyarlılık kazanacaklarını belirten Nedim Zurnacı, bu konuda iğne ile kuyu kazdıklarını, ancak Karaman’daki kırsal turizm alanında çalışanların bir araya getirilmesinin, bu çalışmalarının gücünü artırdığını ifade etti.

Kırsal Turizm Derneğinin Türkiye’de ilk defa yaptığı uygulama ile akademisyen, çiftçi, muhtar, turizmci, orman mühendisi, el sanatları ustası, fotoğrafçı, arkeolog, ziraat mühendisi gibi ekip elemanlarının bulunduğu bir ekip ile çiftlikte eğitim ve eğlence uygulamalarının örneklerinin sunulduğu oturum, ilgi ile izlendi. İzmir’de “Hanımağa Çiftliği” kurularak hem çocukların, hem de duyarlı yetişkinlerin çiftlik uğraşları içinde bulunmalarının keyifli olduğu, ayrıca halı dokuyan bir köy ile organik tarımsal ürünler yetiştiren iki ayrı köyün işbirliği yapmalarının sağlandığını, bu ortak işbirliğinin kırsal turizmi geliştirdiği açıklandı.