KARAMAN’DA ORMANCILIK VE TURİZM TARTIŞILDI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 139                14.09.2011

 

Türkiye nüfusunun kırsal alanda yaşayan nüfusu azalıyor. Orman alanlarının turizm açısından önemi de artıyor. Türkiye kırsalındaki insanların yanı sıra, ormanlardaki menfaat, sıhhat, turistik katılımlar gibi kavramlar da sık sık gündeme getiriliyor.

 

Kırsal alanların boşalıp boşalmadığı, kırsal nüfusunun azalması ya da artmasının önemi gibi konuların tartışıldığı 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumunda, Süleyman Demirel Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Tolunay’ın sunduğu “Kırsal Turizm ve Ormancılık İlişkisi” çalışması, ormancılık gibi gittikçe önemi artan bir konu olması bakımından sempozyum katılımcıları tarafından dikkatle izlendi.

 

Ormancılar, orman köylüsü, orman kaynakları gibi kavramları geniş boyutta inceleyen Doç. Dr. Ahmet Tolunay, “nerelerin orman olması gerektiği, nerelerde kırsal yerleşimin olması gerektiği, tarım alanlarının ya da mera alanlarının nerelerde olması gerektiği aslında yasal olarak düzenlenmiştir. Orman köylerinde yaşamak konusunda köylüler için yeterli tarım alanının verilmesi, su kaynakları, hayvancılık için mera alanlarının olması, iş olanağı gibi kriterler önemlidir. Milli parklar, tabiatı koruma alanları, yabani hayvanları koruma alanları gibi alanlar artık kırsal turizm için önemli hale geldi” açıklamalarını yaptı.

 

“Orman kaynakları para elde etmek için kullanılmamalı” diyen Tolunay, “odun üretimi olmamalı, bunun yerine yöre halkının başka orman ürünlerine yer verilmelidir. Kırsal yöre insanları, gönüllü kuruluşlar, yerel yönetimlerin de katıldığı bir ekibin katılımcılığı ile ormancılık konusunda çözümler üretilmelidir. Klasik orman yönetiminde yöre halkı dışlanır. Oysa yöre halkına da öncelik verilmelidir. Ben değil, biz kavramı hakim olup, herkes ormancılık politikalarında görev alabilmelidir” diye konuştu.

 

Orman mühendislerinin bir doktor, öğretmen bu mesleklere benzer her türlü meslek grubunun bilgisine sahip olmasının öneminin vurgulandığı oturumda, sevecen, saygılı ve cömert olan orman köylüsüne, orman mühendislerinin de verebileceği bilgiler olduğu tartışıldı. Karaman’da ormancılık kültürünün artması gerektiğine yönelik önerilerin belirtildiği sempozyumda, kırsal turizmin en önemli konu başlıklarından biri olan ormancılık konusu, çay-kahve aralarında da tartışılmaya devam etti.