1.ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU SONA ERDİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 142                   14.09.2011

 

Türkiye’de ilk defa Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumunun Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’deki 52 farklı üniversiteden gelen 110 katılımcının sunduğu 81 sunumun yanı sıra farklı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sempozyuma büyük ilgi gösterdiler.

 

TUBİTAK, Karaman Valiliği, Karaman Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırsal Turizm Derneği, Karaman Bilim ve Araştırma Derneği’nin destekleri ve katkılarıyla yapılan sempozyumun önümüzdeki yıllarda da çalıştaylar şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının da işbirliği ile yapılması planlanıyor.

 

Sempozyumda iki gün boyunca edindiği izlenimleri paylaşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Esengün, Bilim Kurulunun araştırma konularını titizlikle incelediklerini, kırsal turizmin her alanına farklı açılardan bakılmasının sempozyumun önemli bir kazanımı olduğuna vurgu yaptı ve bildiri sahiplerine teşekkür etti. Sempozyumun başarılı geçmesinin, değerli araştırmacıların yaptıkları araştırmalar ile gerçekleştiğini belirtti.

 

Prof. Dr. Kemal Esengün, sempozyumda sunulan bildirilerin yayınlanacağı müjdesini de verdi. Uluslar arası yayınlanan Journal of Alternative Perspectives in Human Sciences isimli hakemli dergide ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi’nde bildirilerin yayınlanacağını ve bunun da akademisyenler açısından çalışmalarına değer katacağını belirtti.

 

Sempozyumun Değerlendirme Toplantısında fıkra ile başlayan keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Sabri Gökmen, “Önemli bir konu olan kırsal turizm ile ilgili Türkiye’de ilk sempozyumu tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan her organizasyonda olduğu gibi sempozyumda da eksik yönlerimiz olabilir, ancak katılımcılardan gelen geri bildirimlerde çok verimli ve yararlı bir toplantı olduğunun belirtilmesi, bize mutluluk vermiştir. Sempozyumun yapılmasına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, akademik ve idari personelimize ve bu sempozyumu anlamlı kılan tüm katılımcılara üniversitem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

 

Sempozyumda oturumlar, üniversite yerleşkesinde yer alan Piri Reis Salonu ile Karamanoğlu Mehmet Bey Salonunda gerçekleştirildi. Sempozyum süresince 15 ayrı oturum yapıldı. Oturumlar saat 09.00 ile 19.00 arasında sürdürüldü. Sempozyuma yurt genelinden çok sayıda üniversiteden akademik, idari personel, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

 

Sempozyum süresince, kırsal turizme kavramsal yaklaşım, kırsal turizmin önemi ve etkileri, kırsal turizm ve kırsal kalkınma ilişkisi, kırsal turizmle bütünleşen turizm türleri (ekoturizm, agroturizm, agroekoturizm, çiftlik turizmi, kültürel turizm, macera turizmi, doğa turizmi, inanç turizmi vb), dünyada ve Türkiye’de kırsal turizm örgütlenmesi ve yönetimi, turizm işletmeciliği ve pazarlaması, kırsal turizm politikası, ilgili yasalar, plan, program ve projeler, kırsal turizmin başarılı örnekleri ve Türkiye’nin kırsal turizm potansiyeli gibi konular ele alındı.

 

Bu kongreden sonra bilim dünyasının geleceğine yönelik umutlarının pekiştiğinin belirtildiği Sempozyum Değerlendirme Toplantısında; araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, kırsal turizm ile ilgili projelerin desteklenmesi, kırsal turizme yönelik bir yönergenin hazırlanması yönünde öneriler de sunuldu.

Ayrıca, sempozyum sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde tüm katılımcıların önerdikleri konulara yer verilirken, kapanış oturumunda Sempozyumun ne kadar aralıklarla ve nerede yapılacağına dair katılımcılarla görüş alışverişi yapıldı. Programların ardından Sempozyuma katılan konuklara, Karaman Kalesi’nde keyifli bir akşam yemeği sunuldu.