HAÇLI SEFERLERİ VE KUDÜS KONFERANSI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kudüs Akademisi Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Haçlı Seferleri, Kudüs ve Selahaddin Eyyubi’ konulu konferans düzenlendi. Mardin Artuklu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ziya Polat’ın konuşmacı olduğu konferansa davetliler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Topluluk Başkanı Muhammed Ensar Ağca yaptı. Ardından Dr. Öğretim Üyesi Ziya Polat, Kudüs’ün medeniyetler için önemi ve Kudüs uğruna verilen savaşlarla ilgili bilgileri öğrencilerle paylaştı.

Peygamber Efendimizin 14 yıl boyunca Mescid-i Aksa’yı kıble olarak benimsediğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Polat, “Kudüs’ün tarihteki bağlamını iyi çözümleyebilirsek önemini de daha iyi anlayabiliriz. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların kıblesi durumundadır ve aynı zamanda İsra ve Miraç olaylarının merkezidir. Kudüs ise şuurun ve bilincin şehridir. Geçmişe bakarsak gerek Hıristiyanların gerekse Yahudilerin Kudüs ile ilgili bağlantıları olduğunu görmekteyiz.  Şuan halen Hıristiyanların zihninde bir Kudüs tasavvuru oluşturuluyor ve aidiyet kurulmaya çalışılıyor. Haçlı seferleri yapılırken var olan zihniyet ve gerçekleştiren zulüm bugünkü zihniyet ve zulümle aynıdır. Değişen hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu.

Tarihin her döneminde Kudüs’ün önemli bir yeri olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Polat, “Kudüs, yalnızca Müslümanlar için değil diğer dinlere mensup toplumlar için de tarih boyunca önemli olmuştur. Binlerce yıllık tarihi boyunca uğruna çok sayıda savaşa sahne olan Kudüs, sürekli olarak farklı medeniyetler tarafından kuşatılmıştır. Kudüs, ilk olarak Hz. Ömer döneminde İslam topraklarına katıldı. O dönemde Hz. Ömer Kudüs’ü bizzat kendisi teslim almıştır. Daha sonra 1099’da ise I. Haçlı Seferi ile şehir Hıristiyanların eline geçti. Ardından, bir Haçlı krallığı olan Kudüs Krallığı kuruldu. Kudüs’ün kaderi Selahaddin Eyyubi ile birlikte değişti. Selahaddin Eyyubi, gerek İslam tarihi açısından gerekse Kudüs açısından çok önemli bir karakterdir.” dedi.

Konferans, plaket takdiminin ardından sona erdi.