Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2008 Mali Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No:27                                  28.04.2009

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ile 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden üst yönetici tarafından hazırlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2008 Yılı Faaliyet Raporu üniversitenin internet sayfasında yayınlanmıştır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu; genel bilgiler, amaç ve hedefler, faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi, öneri ve tedbirler olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır.
 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2008 yılı Faaliyet Raporuna www.kmu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.