TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI “BAŞKANLIK VE EYALET SİSTEMİ” ÇÖZER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 206                 22.12.2011
 
 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Eravcı, Türkiye’nin köklü sorunlarının çözümünün “Başkanlık” ve “Eyalet Sistemi”nden geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı süresinin ve başkanlık seçimlerinin gündeme geldiği bugünlerde Prof. Dr. Mustafa Eravcı, ülkenin temel sorunlarını en iyi çözecek yönetim şeklinin, “Başkanlık” ve “Eyalet Sistemi” tarzındaki yönetim olacağını savundu.
Eravcı; “Bugün dünyada Türkiye gibi coğrafi sınırları geniş, nüfusu 100 milyona yaklaşan ülkelerin büyük bir çoğunluğu, başkanlık ve eyalet sistemi ile yönetilmektedir. Aslında tarihi tecrübelerimiz de bunun doğru olacağını göstermektedir. Nitekim Osmanlı döneminde bugünkü yaşadığımız Türkiye coğrafyasında 10’a yakın eyalet bulunmakta idi” dedi.
Mevcut sistemin yerine dinamik, katılımcı, özgürlükçü ve istikrarlı özellikleri olan merkezde “başkanlık”, yerelde ise “eyalet sisteminin” yararlı olacağını vurgulayan Eravcı, “20. yy başlarında 13 milyonluk bir ülke için parlamenter sistem, o dönemin siyasal konjonktürüne ve Türkiye yapısına uygun görülmüştü. Ancak bugünün şartlarında problemleri çözme noktasında bu sistem hantal bir yapı halindedir. Ülkenin önünde bekleyen yıllanmış sorunlar karşısında, mevcut sistem “gerekli refleksi gösterememektedir” açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Mustafa Eravcı, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin, bir nevi başkanlık ve yarı başkanlık sisteminin tezahürü olduğunu belirtti ve “Bu değişimin, yerelde de eyalet sistemi ile doldurulması gerekmektedir. Böyle bir değişim katılımcılığı güçlendirecek, aynı zamanda halkın kendi kültürel kimliklerini ortaya koymasını her sahada daha üretken bir yapının olmasını sağlayacaktır; mahalli alanlarda gelişecek olan bu çok yönlü ve zengin oluşum birlikteliği daha güçlü kılacaktır.” diye konuştu.  
Prof. Dr. Mustafa Eravcı’nın “Başkanlık” ve “Eyalet sistemi” önerisi; uzmanlar tarafından Türkiye’nin ulusal ve uluslararası kapsamdaki çok sayıda problemin çözümüne ışık tutabileceği şeklinde değerlendiriliyor.