DEİZM TARTIŞMALARI AÇISINDAN DİN

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ‘Anlam Yitimi ve Deizm Tartışmaları Açısından Din’ konulu söyleşi düzenlendi. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Nalıncılar Kültür Evi’nde gerçekleştirilen söyleşide Dekan Akgül, dinin tarihsel gelişimi ve zaman içerisinde maruz kaldığı etkiler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Tarih boyunca hiçbir modern bilim dine karşı çıkmamıştır fakat son birkaç yüzyılda dine meydan okumalar sürecinde pozitivizm, ateizm, deizm ve teizm gibi görüşler ortaya çıkmıştır. Deizm’de dünya ve ahiret ilişkisi değerlendirilirken fiziki ve metafizik dünyanın eş güdümü ile modernleşme gibi sadece fiziki dünyayı etkileyen fikirler ele alınmaktadır. Deizm,  günümüzde din ve dünya arasında yaşanan çatışmaların en önemli sebeplerinden birisidir. Deizm, toplumlarda yer edinmiş olan genel doğruların yaşadığımız fiziki dünyadan elde edileceğini, aynı zamanda insanın duygu ve düşüncelerinin, fiziki dünyayla ilgili bütün değerlerinin bu dünyaya ait ilgilerinden çıkarılabileceğini söylemektedir.”

Dekan Prof. Dr. Akgül ayrıca okullardaki din eğitimi, ailelerin çocukları üzerindeki dini etkileri ve toplumsal dinî baskı gibi farklı konu başlıkları üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Program, dinleyicilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Nalıncılar Kültür Evi’nde "Salı Sohbetleri"  adıyla her hafta düzenlenecek program, farklı konuklarla gündemdeki konuları tartışmaya devam edecek.