TEKNOGİRİŞİM DERSLERİ BAŞLIYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve 6 bölge üniversitesi arasında imzalanan 'TeknoGirişim Dersleri İş Birliği Protokolü' kapsamında TeknoGirişim dersleri başlıyor.

MEVKA ve 6 farklı üniversiteden ortak protokol

Mevlana Kalkınma Ajansı ile Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi tarafından imzalanan işbirliği protokolü ile bölgemizde girişimciliğin teknoloji ve imalat tabanlı vurgusunun öne çıkarılacağı bir ders programı çalışması başlatıldı.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hacer Azak şu değerlendirmelerde bulundu: "TÜİK tarafından girişimcilik ile ilgili yayımlanan istatistikler değerlendirmeye alındığında, girişim sayıları bakımından Düzey 2 Bölgeleri bazında Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Bölgemiz 13. sırada yer alırken, toplam girişim sayılarının 15-64 yaş grubu içindeki payına bakıldığında ise bölgemizin 8. sırada yer aldığı görülmektedir. Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve bölgemize teknolojik girişimcilik alanında yeni girişimciler kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bölgemizde bulunan 6 adet üniversite, 3 adet teknoloji geliştirme bölgesi, 1 adet İŞGEM, 1 adet mesleki eğitim merkezi ve 1 adet bilim merkezine ek olarak, girişimcilik ekosisteminde aktif rol alan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır."

Proje sonunda 20 başarılı öğrenci seçilecek, bölgeye 5 yeni girişim kazandırılacak

Doç. Dr. Azak ayrıca girişimcilik ekosistemine katkı sunan bu yapıların varlığının bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bahsi geçen yapılar bölgemizi bu konuda güçlü kılarken, girişimcilerin başarılı olabilmeleri için bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmaları da hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, başarılı girişimlerin hayata geçirilmesi için girişimcilik konusunda farkındalık oluşturulması, girişimci adaylarının ve fikirlerinin geliştirilmesi, girişimcilere rehberlik edilmesi ile girişimci ve yatırımcıların uygun şartlarda bir araya getirilmesinde, ilgili kesimlerin yürüteceği çalışmalar önem ve gereklilik teşkil etmektedir. Bu çerçevede, 6 üniversitemizin katılımlarıyla bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolle, taraflar arasında işbirliğini tesis ederek her bir üniversiteden, dönemde en fazla 100 öğrencinin kabul edileceği 'TeknoGirişim' adı altında seçmeli bir ders programının açılması kararlaştırılmıştır. Ders programı sonrasında da, her sınıftan 20 başarılı öğrencinin seçilerek, rehberlik (mentorluk) ve yatırımcı buluşmaları süreçlerinin yürütülmesinin sağlanması ve bölgeye en az 5 yeni girişim kazandırılması hedeflenmiştir."

Proje ile öğrencilerin, TeknoGirişim dersleri ve akabinde alacakları rehberlik neticesinde, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının planlandığını vurgulayan Doç. Dr. Azak, "Bu süreçte, girişimcilik motivasyonunun oluşturulmasının yanı sıra, dersi alan öğrencilerin fikirlerinin geliştirileceği ve projelerinin olgunlaştırma süreçlerine katkı sağlanacağı bir ortamın oluşturulması da amaçlanmaktadır. Dersi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin yatırıma dönüşme ve ticarileşme potansiyeli olan proje fikirleri, daha sonra MEVKA tarafından koordine edilecek rehberlik sürecine dâhil edilecektir. Rehberlik hizmetiyle, bu fikirlerin projeye dönüşmesi ve ulusal düzeyde ticarileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

Başarılı girişimciler projeleriyle yatırımcılarla buluşma fırsatını elde edecekler

Program sonunda, başarılı olan projelerin yatırımcılarla buluşturularak ticarileşmesi için yatırımcı-girişimci programları düzenlenmesi ve bölgeye yeni girişimler kazandırılması amaçlanıyor.

TeknoGirişim dersleri kapsamında, öğrenciler, her konuyu alanında öncü isimlerin anlatacağı teorik dersleri alarak, başarılı proje fikirlerinin uygulanmasında rehberlik süreci ile katkı ve destek imkanı bulacaklar. Başarılı girişimciler projeleriyle yatırımcılarla buluşma fırsatını elde edecekler.