KMÜ'DEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE UZAKTAN ÖĞRENİM FIRSATI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) uzaktan öğretim lisansüstü programı açıldı.

KMÜ Rektörlüğünün teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesinde Uzaktan Öğretim Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması ve programa 50 öğrenci alınması uygun bulundu.

Son Yedi Ayda Beş Yeni Lisansüstü Program

Üniversitede son yedi ayda Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı, Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji (FMST) Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Uzaktan Öğretim Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı olmak üzere beş yeni lisansüstü program açılmış oldu. Böylece üniversitede lisansüstü eğitim verilen program sayısı da 79’a ulaştı.

“Ülkemizde ilk 10 üniversite arasında yer alan KMÜ’yü daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz”

Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini akademik anlamda özellikle lisansüstü programlarla güçlendirerek bilimsel çalışmalar açısından ülkemizde ilk 10 üniversite arasında yer alan KMÜ’yü daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirterek “Üniversitemizde Uzaktan Öğretim Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile birlikte lisansüstü eğitimde uzaktan öğretim sistemine de geçmiş bulunuyoruz. Çağımız için artık bir gereklilik olan uzaktan öğretim yöntemini diğer lisansüstü programlarımızda da uygulamak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni açılan yüksek lisans programımızın hem KMÜ ailesi hem de alanında uzmanlaşmak isteyen araştırmacılar için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.