KMÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA TEŞVİK EDİLECEK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (KMÜ PTTO) ile Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) arasında 'Patent/Faydalı Model ve Ticari Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği'ne ilişkin protokol imzalandı.

KMÜ Rektörlük Makamında düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin, PTTO Koordinatörü Doç. Dr. Selami Balcı, PTTO Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Hacer Azak ve Doç. Dr. Murat Mayda ile Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Ayar katıldı.

Bu protokolün amacı, KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin katma değeri yüksek bilimsel araştırmalara özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla bilimsel çalışmalarından elde edilen çıktılara ilişkin ticarileşme faaliyetlerine yönelik fikri ve sınaî mülkiyet haklarının (FSMH), patent veya faydalı model tescil edilmesi süreci, KMÜ PTTO arasındaki akademik iş birliğini sağlamak ve güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek, lisansüstü öğrencilerinin üstün akademik standartlarda eğitim-öğretim almalarını sağlamak ve araştırma imkânı vermektir.

Protokol ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarında öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmaları süresince yapılan buluşlar, endüstriyel tasarımlar, markalar ve benzeri fikri ve sınaî mülkiyet içeren ürünleri ve ticarileşme sürecinde izlenecek adımlara ilişkin PTTO koordinatörlüğü ile yapılacak olan iş birliği süreçlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda, PTTO koordinatörlüğü Patent/Faydalı Model ve Ticari Odaklı tez konusu belirlenen öğrencilere rehberlik (mentörlük) yaparak girişimcilik ve şirketleşme, patent/faydalı model, ticarileşme konularında eğitim almalarına destek olacaktır. Ayrıca, öğrencilere uygulamalı alanlarda tez çalışmaları için başvurabileceği projeler hakkında da bilgiler verilecek.