Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Öğretim Elemanı Alınıyor

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 46            10.07.2009

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine öğretim elemanı (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi) alınacak.

 Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalına 1 öğretim görevlisi; Sosyoloji Bölümüne 1, Tarih Bölümüne 1, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 1 araştırma görevlisi; Fen Fakültesi’nde Biyoloji Bölümüne 3, Kimya Bölümüne 2 ve Fizik Bölümüne 1 araştırma görevlisi; İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ne ise 2 araştırma görevlisi alınacak.

Adaylar, üniversitenin www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yapacaklar; ardından "Başvuru Formu" ve gerekli belgeler ile birlikte Dekanlıklara şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekler.

KPDS veya ÜDS’ndan en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puanlara muadil bir puan alanlar; ALES’den en az 70 puan alanlar; öğretim görevlisi kadrosu için en az 10 yıl görev yapmış olanlar; araştırma görevlisi kadrosu için 35 yaşından gün almamış olanlar ve 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olanlar müracaat edebilecekler.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

 
20 Temmuz 2009 Cuma gününe kadar online başvuru, www.kmu.edu.tr adresinden yapılabiliyor.