Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yeni Kayıtlar İçin Tüm Hazırlıkları Tamamladı

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 52                        30.08.2009 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne kayıt işlemleri 31 Ağustos 2009 Pazartesi günü başlıyor. 2009-ÖSS sonucunda Karaman’daki yüksek öğretim kurumlarından birine kayıt hakkı kazanan adaylar, kazandıkları program için 31 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında kayıt için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde oluşturulan Kayıt Bürosuna başvuracak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde ilgili daire başkanlıklarının koordinasyonundaki Kayıt Kurulu, öğrencilerin ve velilerin hiç bir aksaklık yaşamadan kayıtlarını yaptırabilmeleri için bütün hazırlıkları tamamladı. Kayıt için hizmet içi eğitim alan görevliler, en kolay ve hızlı şekilde kayıt yapılmasında, öğrenci ve velilere yardımcı olacaklar.
Kayıt sırasında yurt tanıtımını yapacak olan görevliler için de standlar düzen içerisinde yerleştirildi. Yurt tanıtımı yapacak olan görevliler ile önceden iletişim kurularak kurallar belirlendi ve kayıt süresince düzen içerisinde tanıtımlarını gerçekleştirebilmeleri sağlanacak.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne 2009 yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için mezuniyet belgesinin aslı, erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (1987 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için), 12 adet fotoğraf, öğrenci katkı payı makbuzu isteniyor. Bu evrakları teslim edip öğrenci belgesini aldığında kayıt işlemi sona eriyor.
Bu aşamadan sonra, öğrenciler için hazırlanan çanta, ajanda, bloknot, anahtarlık, Karaman Bilim ve Araştırma Merkezi’nin hazırladığı Karaman Akademi dergisi gibi hediyeler öğrencilere ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, kayıt bürosunun çıkışındaki yurt stantlarına uğrayıp yurtlar hakkında da bilgi alabilecekler.
Kayıt süreleri içinde bu işlemleri yapıp belgelerini teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacak. Postayla kayıt yapılmayacak; kesin kayıt için öğrencinin bizzat başvurması gerekiyor. Belgeler eksik ise de kayıt yapılamıyor.
Üniversiteler, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebiliyor, ancak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde sağlık kurulu raporunun istendiği bir bölüm bulunmuyor.
Kayıtların tamamlanmasının ardından, merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar ile kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Üniversite, kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanları ÖSYM’ne bildirecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri ise ÖSYM tarafından duyurulacak.
2009 ÖSYS’de yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin herhangi bir mağduriyete düşmemeleri için, söz konusu öğrencilerin yükseköğretim programlarına kayıt tarihlerinin uzatılması ile ilgili bir yazı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan YÖK’e iletilmişti.YÖK’ün 81 il valiliklerine gönderdiği Yükseköğretim Programları Kayıt İşlemleri ile ilgili yazıda; “27.08.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında konunun değerlendirildiği; 31 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt olamayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucunda ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin, bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, programların kontenjanları dikkate alınmadan 2009-ÖSYS’de kayıt hakkı kazandıkları programlara kayıt yaptırabileceklerine karar verilmiştir” denilmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde bu genelgeye göre de işlem yapılacak.