KMÜ’NÜN STRATEJİK PLANI YAYIMLANDI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No:223     07.12.2012

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2013-2017 yılı Stratejik Planı hazırlanarak kamuoyuna sunuldu.

Üniversite bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan plan; kurumsallaşma, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme olmak üzere üç temel eksene bağlı beş amaçtan oluşuyor.  

 2013-2017 Yılı Stratejik Planına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ana sayfasından ulaşılabiliyor.

Birinci Amaç Kurumsallaşmak

Stratejik planda birinci amaç olarak etkin ve verimli bir idari yapı kurmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak yer alıyor.

İkinci Amaç Eğitimde Kaliteyi Artırmak

Stratejik planda ikinci amaç olarak eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek geliyor. Bunun için fiziki altyapıyı geliştirmek, nitelikli akademisyenler ile eğitimin seviyesini uluslar arası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak konuları sıralanıyor.

Üçüncü Amaç KMÜ’yü Bilim Merkezi Yapmak

Stratejik planın üçüncü amacı olarak üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak maddesi yer alıyor.

Dördüncü Amaç Gıdada Öncü Olmak

Stratejik planın dördüncü amacı olarak Karaman’ın ve Türkiye’nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak geliyor.

Beşinci Amaç Türk Dilini Yaygınlaştırmak

Stratejik planda beşinci amaç olarak Türkçenin doğru ve güzel kullanılması ve yaygınlaştırılması için gerekli adımları atmak, Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresini geleneksel hale getirmek ve Türkçe Yetkinlik Sınavı düzenlemek konuları yer alıyor.