KMÜ 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YAYINLANDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) 2013 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunuldu.

KMÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor Ocak-Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları, Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler, Temmuz-Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler, Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler şeklinde tanımlanan başlıklardan oluşuyor.

Raporun sunuş kısmında KMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması amacıyla bu çalışmanın hazırlandığını belirtti. Gökmen, raporun kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi noktasında önemli olduğuna dikkat çekti.

Açıklayıcı grafiklerle zenginleştirilen 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna üniversitenin ana sayfasından (www.kmu.edu.tr) ulaşılabiliyor.