KMÜ’DE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TANITILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü işbirliği ile ‘TÜİK Tanıtımı ve Resmi İstatistikler’ konulu toplantı düzenlendi.

KMÜ Karamanoğlu Mehmetbey Konferans Salonunda gerçekleşen tanıtım organizasyonuna İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çevik, TÜİK Konya Bölge Müdür V. İsmail Çapoğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

TÜİK’in tanıtıcı sunumunun yapıldığı slayt gösterisinin ardından konuşan TÜİK Uzmanı Mahmut Emre Erol, kurumun tarihsel gelişimi ve bu süreçte yaşanan yeniliklere değindi. Türkiye İstatistik Kanunu’nun getirdiği yenilikleri sunumlar eşliğinde anlatan Erol, bu kanunla birlikte Türkiye’de programlı istatistik dönemine geçildiğini belirterek, ihtiyaçları belirlemek ve etkin bir işbölümü yapmak adına bu programlı sisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

TÜİK Uzmanı Mahmut Emre Erol’un ardından söz alan İstatistikçi Necla Erkul, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hakkında sunum yaparak, enflasyon ve TÜFE gibi kavramlarla ilgili bilgiler verdi. 2013 yılında TÜFE sepetindeki en ağırlıklı ve en az ağırlıklı 20 maddede neler olduğunu açıklayan Erkul, bu ürünlerin seçiminde göz önünde bulundurulan kıstasları sıraladı.

TÜİK Uzmanı Uğur Cemil Erdem de ‘Hane Halkı İşgücü İstatistikleri’ ile ilgili slaytlar eşliğinde konferansa katılanları bilgilendirdi. İşgücü piyasasına ilişkin demografik değişkenlere göre (eğitim, yaş, cinsiyet ve medeni durum) istihdam ve işsizlik oranlarının araştırıldığı ve değerlendirildiğini belirten Erdem, Türkiye sınırları içinde bulunan bütün hane halkının bu araştırmanın kapsamında olduğunu vurguladı.

“Sağlıklı veri yoksa sağlıklı analiz de olmaz”

TÜİK Konya Bölge Müdür V. İsmail Çapoğlu ise analizlerin sonuçlanması aşamasında sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, “Elinizde güncel, sağlıklı veri yoksa analizler de sağlıklı olmaz. Kurum olarak hassas bir görevde bulunuyoruz. Bu yüzden kılı kırk yarıyoruz. Cevap vericiler doğru cevaplar vermezse bizim de analizlerimiz doğru olmaz. Bu sebepten kuruma sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin de şartları sağlamak koşuluyla kurumumuzda staj yapmasına imkân tanıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Tanıtım organizasyonu soru cevapların ardından İİBF Dekanı Prof. Dr. Osman Çevik’in TÜİK Konya Bölge Müdür V. İsmail Çapoğlu’na plaket vermesiyle son buldu.