KMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA TERCİHLERİ ARAŞTIRILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde “KMÜ Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi” konulu bir proje gerçekleştirildi.

KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif Şahinli ve İİBF Araş. Gör. Nazan Şahbaz tarafından hazırlanan proje KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca (BAP) da desteklendi.

432 Öğrenciyle Görüşüldü

Proje kapsamında 2013 yılı Nisan ayında KMÜ’de öğrenim gören 261 kız ve 171 erkek olmak üzere toplam 432 öğrenciyle görüşüldü. Öğrencilerin barınma tercihlerinin araştırıldığı proje sonucunda öğrencilerin evde kalmayı yurtlarda kalmaya tercih ettiği gözlendi.

Öğrencilerin Yarısı Evde Kalmayı Tercih Ediyor

Öğrencilerin evde veya yurtta kalma oranlarının tespit edildiği araştırmaya göre 432 öğrencinin 213’ünün (%49,2) evde, 127’sinin devlet yurdunda (%29,4), 92’sinin (%21,3) özel yurt ve apartta kaldığı izlendi.

Evde kalan öğrencilerin ise %72,3’ü (154) arkadaşlarıyla birlikte, %21’i (45) ailesi ya da akrabasıyla, %6,57’si (14) ise tek başına yaşıyor. Araştırmada ayrıca evlerde kalan öğrencilerin %50,7’sini kız, %49,3’ünü erkek öğrenciler oluşturdu. Bu durum her iki cinsin de evde kalmayı eşit derecede tercih ettiğini gösterdi.

Çalışmada evde kalmayı tercih eden öğrencilerin evi tercih etmelerinin öncelikli sebebi olarak %36,2 ile evin daha rahat olması gerekçesi gösterildi.

Devlet yurdunda kalan öğrencilerin bu yurtları tercih etmelerindeki sebepler arasında birinci sırayı %74,0’lük bir oranla yurtların ekonomik olması, ikinci sırayı %11,0’lik bir oranla yurtların güvenli olması ve üçüncü sırayı yurtların okula yakın olması aldı.

Özel yurtta kalan öğrencilerin bu yurtları tercih etmelerinde birinci sırayı %26,8 ile yurtların rahat olması, ikinci sırayı %21,1 ile devlet yurdu çıkmaması, üçüncü sırayı %7,0 ile öğrencilerin ailelerinin istemesi ve % 7,0 ile yurtların güvenli olması izledi. 

Öğrenciler Neden Yurtta Kalmayı Fazla Tercih Etmiyor?

Anket sonuçları genel olarak dikkate alındığında, öğrencilerin önemli bir kısmının barınma şekli olarak evde kalmayı tercih ettiği gözlemlendi.

Araştırma verilerine göre yurtlarda kalan öğrencilerin %22,2’i giriş-çıkış saatinden, %16,2’i odaların kalabalık olmasından, %11,1’i kurallara uymakta zorlandığı için, %8,1’i yemeklerden, %6,1’i temizlik koşullarından ve %5,1’i ise elektrikli aletlerin yasak olmasından dolayı yurtlardan memnun olmadıklarını ifade etti.

Projenin yürütücülüğünü yapan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif Şahinli yaptığı açıklamada KMÜ’de okuyan öğrencilerin mevcut barınma sorunlarıyla ilgili detaylı bilgi sağlamak üzere böyle bir araştırma yapmayı tasarladıklarını kaydederek “Elde edilen bilgilerin gençlerin barınma imkânlarının geliştirilmesinde ve yeni stratejilerin oluşturulmasında karar alıcılara yardımcı olabileceği kanısındayım.” şeklinde konuştu.