KARAMAN ELMA BAHÇELERİNDEKİ YARARLI SOLUCANLAR ARAŞTIRILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından “Karaman İli Elma Bahçelerinde Bulunan Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi” konulu bir proje gerçekleştirildi. Proje ile böcek larvalarına saldırarak zararlıların ölümüne neden olan entomopatojen nematod adı verilen yararlı solucanların Karaman elma bahçelerindeki varlığı araştırıldı.

KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Yavuzaslanoğlu ve Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Araştırmacı Uğur Gözel tarafından yürütülen çalışma, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca da desteklendi.

Karaman’daki 130 Elma Bahçesinden Örnek Alındı

Çalışma kapsamında Karaman’ın merkez ve ilçelerindeki elma bahçelerinin tamamına yakını gezilerek 1-2 km arayla 130 elma bahçesinden toprak örnekleri alındı. Toplanan örneklerin fizikokimyasal özellikleri çıkarıldı ve yuvarlak solucanlar sınıfından olan entomopatojenik nematodların Karaman elma bahçelerindeki dağılımı tespit edildi.

Karaman’daki Elma Bahçelerinin %20’sinde Yararlı Solucanlar Bulundu

Etkili bir biyolojik mücadele ajanı olan entomopatojen nematodlar Karaman’ın elma bahçelerinin %20’sinde bulundu. Türkiye’nin diğer bölgeleriyle kıyaslandığında yüksek bir orana denk düşen bu rakam,  Karaman yöresinin entomopatojen nematodlar bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu da gösterdi.

“Karaman, Elma Yetiştiriciliğinde Türkiye’de İkinci Sırada”

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Yrd. Doç. Dr. Elif Yavuzaslanoğlu, yumuşak çekirdekli meyvelerden elmanın yurdumuzda en fazla üretimi yapılan meyve olduğunu kaydederek Karaman’ın ise elma yetiştiriciliğinde Isparta’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti. Türkiye elma üretiminin % 12,23’lük kısmını karşılayan Karaman’ın elma bahçelerinde kumlu killi tınlı toprakların daha yaygın (%37,69) olduğunu dile getiren Yavuzaslanoğlu, örneklenen elma bahçelerinde genellikle toprakların kum oranının düşük, kil oranının yüksek düzeyde tespit edildiğini belirterek killi toprak yapısının yararlı solucanların adaptasyonlarını kolaylaştırdığını söyledi.

Entomopatojen Nematodlar En İdeal Biyolojik Mücadele Ajanlarındandır”

Projede yararlı solucanların yaşlı bahçelerde ve iyi tarım uygulamalarının yapıldığı yerlerde daha fazla görüldüğünü kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yavuzaslanoğlu, “Elma yetiştiriciliğinde verimi ve kaliteyi kısıtlayan etmenlerden biri de zararlılardır. Doğada kendiliğinden var olan yararlı organizmaların teşvik edilmesiyle veya ortama verilmesiyle gerçekleştirilen biyolojik mücadele, hastalık ve zararlıların kontrolünde en ideal yöntemlerden biridir.” şeklinde konuştu.

Zararlı böceklerin larvalarına girerek ölümlerine neden olan entomopatojen nematodların Karaman’daki elma bahçelerinde yüksek oranda bulunmasının önemli olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yavuzaslanoğlu, “Zararlılara karşı kullanılan kimyasal ilaçlama yöntemleri her ne kadar azaltılmaya çalışılsa da yine de yetiştiricilikte önemli oranda ilaç kullanımı söz konusudur. Bunun yerine toprakta yaşayan mikroskobik solucanlardan entomopatojen nematodların sayısı artırılmalı ve doğada kendiliğinden gerçekleşen biyolojik kontrol dikkate alınmalıdır.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Yavuzaslanoğlu, yürüttükleri projeyle Türkiye entomopatojen nematod faunasına da önemli bir katkı yaptıklarının altını çizerek bundan sonraki aşamada, tespit ettikleri entomopatojen nematodların zararlı böcekler üzerindeki etkinliği ve biyolojik kontrol ajanı olarak pratikte kullanılabilirliği üzerine araştırmalar yapmayı planladıklarını kaydetti.