KMÜ’DE HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM KONFERANSI DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Hastane İnfeksiyonları Eğitim Konferansı düzenlendi.

KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Merkezi ve Karaman Devlet Hastanesi işbirliğinde düzenlenen konferans, 26-27 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. KMÜ Karamanoğlu Mehmetbey Konferans Salonunda altı oturum halinde yapılan eğitim programına çok sayıda akademisyen ve öğrencinin yanı sıra Devlet Hastanesi çalışanları katıldı.

İlk Gün Dört Oturum Yapıldı

İlk oturum 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00-11.00 arasında KMÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Birinci oturumun ilk konuşmacısı Karaman Devlet Hastanesi İnfeksiyon hemşiresi Rahime Öncan oldu. Rahime Öncan konuşmasında hastane infeksiyonlarının tanımına ve önemine değindi. İlk oturumun diğer bir konuşmacısı, Karaman Devlet Hastanesi Kalite Direktörü Psikolog Yasemin Ataseven oldu. Ataseven ‘Hastane İnfeksiyonlarında Hasta Güvenliği, Malpraktis ve Hastane İnfeksiyonları’ konulu sunum gerçekleştirdi. İlk oturumun son konuşmacısı olan KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ümmühan Ünlü ‘Hastane İnfeksiyonlarında Sorun Mikroorganizmalar’ konusunu ele aldı.

İkinci oturumun başkanlığını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Metin Sezer yaptı. Prof. Dr. Ali Şahin’in Kırım Kongo kanamalı ateşi ve sağlık çalışanları konulu sunumunun ardından,  Karaman Devlet Hastanesi İnfeksiyon hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Çağatay Biçer ‘El Hijyeni’ konulu sunum yaptı. KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fadime Ertap ‘Hastane İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Sürveyans’, Karaman Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hemşiresi Fatma Çiğdem Tekin ‘Standart Önlemler ve İzolasyon Önlemleri’ konularında bilgi verdiler.

Üçüncü oturum Karaman Devlet Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi Muktedir Caner başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda sunum yapan Karaman Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Yasemin Şanlı ‘Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları’ konusunda, Hemşire Ayşe İnce ‘Damar İçi Kateter İnfeksiyonları’ ve Doğum Evi Ameliyathane Hemşiresi Özlem Caner ‘Cerrahi Alan İnfeksiyonları’ konularında sunum yaptılar.

Dördüncü oturumun başkanlığını Karaman Devlet Hastanesi Kalite Direktörü Psikolog Yasemin Ataseven yaptı. Oturumda, Karaman Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Oral Tapan ‘Nozokomiyal Solunum Yolu İnfeksiyonları’ konusunda, Karaman Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Yasemin Şanlı ise ‘Basınç Yarası ve İnfeksiyonlarının Önlenmesi’ konusunda sunum gerçekleştirdiler. KMÜ Sağlık Yüksekokulundan Yrd. Doç. Dr. Nejla Canbulat ‘Yenidoğan Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesi’ ve Yrd. Doç. Dr. Meltem Demirgöz Bal ‘Diyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü’ konulu sunumlarının ardından eğitim programının ilk günü sona erdi.

İkinci Gün İki Oturum Yapıldı

Hastane İnfeksiyonları eğitim programının beşinci ve altıncı oturumları ikinci gün saat 09.00-12.45 arasında gerçekleştirildi.

Beşinci oturum KMÜ Sağlık Yüksekokulundan Yrd. Doç. Dr. Nejla Canbulat başkanlığında Karaman Devlet Hastanesi Diş Hekimi Sibel Yıldırım’ın sunumuyla başladı. Sibel Yıldırım ‘Diş Hekimliğinde İnfeksiyon Kontrolü’ konulu sunum yaptı. KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Keriman Yıldız ‘Hastane Temizliği ve Atık Yönetimi’ konusunda dinleyenleri bilgilendirirken, Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi Muktedir Caner ‘Dezİnfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon’ konulu sunum gerçekleştirdi. KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Serap Kırıcı ise ‘İmmünsüpresif Hastalarda İnfeksiyon Kontrolü’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi.  

Başkanlığını KMÜ Sağlık Yüksekokulundan Yrd. Doç. Dr. Meltem Demirgöz Bal’ın yaptığı altıncı oturumda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Melek Batakçı ‘Tüberküloz Hastası Takip Etmek: Sağlık Çalışanlarının Tüberkülozdan Korunması ve Takibi’ konulu sunum gerçekleştirdi. Eczacı Erhan Şen ‘Hastane İnfeksiyonlarında Antibiyotiklerin Uygun Kullanımı’ konusunda, KMÜ Sağlık Yüksekokulundan Arş. Gör. Orkun Erkayıran ‘Sağlık Personeli ve SARS/ MERS-cov  (Yeni Corono virüs)’ ve Devlet Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi Muktedir Caner ‘Menenjit Hastası Takip Etmek: Sağlık Çalışanlarının Menenjitten Korunması ve Takibi’ konularında sunum yaptı.

Altıncı oturumun ardından eğitim programı değerlendirme konuşmalarıyla son buldu.