CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, ÜNİVERSiTE REKTÖRLERİ VE YÖK ÜYELERİ İLE BİRARAYA GELDİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bülteni No: 15   04.02.2010 

 

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversite rektörleri ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri ile Çankaya Köşkü’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen’in de katıldığı yemekte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, cumhurbaşkanlığı döneminde, ilk kez böyle bir vesile ile bir araya geldiklerini ve bu uygulamayı geleneksel hale getirerek önümüzdeki yıllarda tekrarlamayı arzu ettiğini aktardı.

 Bilim, Sanat ve Ar-Ge Konusunda Himaye Kararlılığı 

Konuşmasında, bilim, sanat, araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik ve himaye etmeye kararlı olduğunu sürekli vurguladığını, cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM’de ilk yaptığı konuşmada bu konulara öncelik vereceğini söylediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, bu amaçla çeşitli vesilelerle üniversiteleri ziyaret ettiğini, bilimsel ve akademik faaliyetlere katıldığını, gerektiğinde bu faaliyetleri himayesine aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Gül, bugünkü birlikteliklerinin, üniversitelerin geleceği ile ilgili olarak sağlıklı değerlendirmelerin yapılmasına vesile olacağına inancını da dile getirerek, “Yükseköğretimin sorunlarının aşılması, daha kaliteli bir eğitim ve araştırma ortamının oluşması için sizleri dinlemeyi, beklenti ve talepleriniz hakkında bilgi sahibi olmayı arzu ediyorum” dedi.

“Yükseköğretim Kurumlarımız Yerelleşmemeli”

Cumhurbaşkanı Gül, üniversitelerin küresel rekabete katılabilen, dünyaya açık ve toplumun beklentilerini karşılayan dinamik kurumlar haline gelmesi, uluslararası rekabete açılması ve “yükseköğretim kurumlarımızın yerelleşmesine izin verilmemesi” gerektiğini vurguladı.

“Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın Lokomotifi Olun”

Cumhurbaşkanı Gül, üniversitelerin, bulundukları şehirlerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmesi, kütüphanelerinden, sosyal ve kültürel tesislerinden halkın yararlanmasına izin vermesi, bulundukları illerin ve bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarının lokomotifi olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Üniversite-Sanayi-Teknoloji İlişkisi Önemlidir”

Üniversite–sanayi iş birliğinin önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, son yıllarda üniversitelerin toplumla ve sanayi kuruluşlarıyla ilişkilerini geliştirdiği ve bunun sevindirici olduğunu belirtti.

“Rektörler Proje Temelli Çalışmalara Özel Önem Göstermeli”

Türkiye’de son yıllarda bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarda önemli bir zihniyet değişikliği yaşandığına ve ar-ge çalışmalarına daha fazla kaynak ayrıldığına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, bunun sonucu olarak üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların sayısının ve kalitesinin arttığının, uluslararası platformlarda ses getiren buluşlara imza atıldığının memnuniyetle görüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, bu noktada üniversitelerin TÜBİTAK'la iş birliğini takdir ettiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gül, üniversitelere gerekli olan mali desteğin yeterince sağlanamadığını, ancak bu alanda özellikle AB fonları ve projeleri üniversiteler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, rektörlerin proje temelli çalışmalara özel önem göstermesi ve araştırmacıları bu yönde teşvik etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Çoğulcu Bir Yapıya Sahip Olmak”

Demokratik–çoğulcu bir toplumda üniversitelerin de çoğulcu bir yapıya sahip olması, yükseköğretim kurumlarının farklılaşması ve bu farklılaşma temelinde birbirleri ile rekabet etmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, “Üniversiteler farklı düşüncelere ve yaşama biçimlerine saygının merkezi olmalıdır” dedi.