KMÜ’DE REKOMBİNANT PEYNİR MAYASI ÜRETİLDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Ulusu tarafından yapılan çalışma ile prototip rekombinant peynir mayası üretildi. “Endüstriyel Kullanım Amaçlı Kimozin Enziminin Alternatif Bir Sistemle Rekombinant Olarak Üretilmesi” isimli proje Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ile gerçekleştirildi.

“Kimozinin endüstriyel boyutta üretimi ülke ekonomisine katkı sağlayacak”

Yrd. Doç. Dr. Ulusu, ülkemizde kullanılan peynir mayaları hakkında bilgi vererek, mayaların yapılış sürecini anlattı ve bu süreçte yaşanan sorunlara değindi. Ulusu, “Hammadde eksikliği, saflaştırma sırasında oluşan kirlilikten kaynaklanan acılaşma, tat bozuklukları gibi nedenlerden dolayı sektörde sütün pıhtılaştırılması aşamasında sıkıntılar yaşanıyor. Pıhtılaşmada aktivite şartlarını en uygun düzeyde tutabilen ve devamlı olarak aynı kaliteyi sağlayabilen kimozin kaynağı rekombinant kimozindir.” dedi.

Ülkemizde rekombinant kimozinin yerli arzının bulunmayışı nedeniyle böyle bir proje başlattıklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ulusu, “Projeyle aktif kimozin enzimi prototip olarak üretildi ve enzimin optimum çalışma değerleri saptandı. Endüstriyel yer tespitlerinin ardından, yapmış olduğumuz çalışmalarımızı artık daha büyük ölçekte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ulusu, rekombinant kimozinin yerli üretiminin olmamasının ülkemizde dış ticaret açığına yol açtığını kaydederek “Bu proje ile prototip numune olarak üretmeyi başardığımız kimozinin, endüstriyel boyutta da üretilmesi ile ülkemizin bu alandaki ithalatını azaltmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Enzimlerin Yüksek Maliyeti Rekombinant Peynir Mayasına Yöneltti”

Günümüzde ihtiyaç duyulan peynir mayası enzimlerinin yüksek maliyetleri nedeniyle geliştirdikleri proje sayesinde rekombinant enzim üreterek sektördeki maliyet problemini aşmaya çalıştıklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Ulusu, enzimlerin genellikle endüstride formasötik (ilaç içeriğindeki etken maddelerin yapılarını inceleyen bilim dalı), gıda, tekstil, deri, yem ve deterjan sanayilerinde yaygın olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.