KMÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALIYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerine 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine toplam 26 yüksek lisans, 27 özel öğrenci statüsünde yüksek lisans, 22 yatay geçişle yüksek lisans, 4 doktora ve 3 yatay geçişle doktora öğrencisi alınacak.

Fen Bilimleri Enstitüsüne ise Biyoloji, Kimya, Matematik, Biyomühendislik ve İleri Teknolojiler bölümlerine toplam 34 yüksek lisans, 1 yatay geçişle yüksek lisans ve 7 doktora öğrencisi kabul edilecek.

Öğrenci alımlarında mülakat yapılmayacak. Adayların ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı, lisans mezuniyet notu ve var ise yabancı dil puanı değerlendirmeye tabi tutulacak. Adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı, var ise Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamıyla yüksek lisans başarı sıralaması belirlenecek.

Doktora adaylarının başarı puanı ise ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamıyla belirlenecek.

Son Başvuru Tarihi 30 Ocak

Başvurular şahsen yapılacak ve 30 Ocak 2015 tarihine kadar sürecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımıyla ilgili detaylı bilgiye www.kmu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.