KMÜ’DE YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ PANELİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda (KKMYO) ”Demokrasi ve Yerel Yönetimler” konulu panel düzenlendi.

KMÜ Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr.  Hasan Hüseyin Akkaş ve Yrd. Doç. Dr.  Sefa Usta tarafından  verilen panele Kazım Karabekir Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, KKMYO Müdürü Öğr. Gör. Abdulbaki Pınar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Türkiye’de Demokrasi Açığı

Panelin ilk konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr.  Hasan Hüseyin Akkaş, “Türkiye’de Demokrasi Açığı” başlığı sunumunda Türk demokrasisinin sorunlarına değindi. Türkiye’deki temel sorunun yönetime etkin katılmayan ya da yönetime katılmada gönülsüz davranan vatandaşlar olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Akkaş, bu tutumun geleneksel teba kültüründen kaynaklandığını belirtti.

Demokratik Sistemin Demokratikleştirilmesi

Akkaş, “Cumhuriyet rejimine geçilmekle yasal olarak teba anlayışı vatandaşa dönüştü. Ancak bu dönüşümün devlet ve toplum katmanlarınca içkinleştirilmesi uzun zaman gerektiriyordu.” dedi ve Türk siyasetinin son yıllarda katılımcı demokrasi yoluyla bireyden devlete ve devletten bireye ‘demokratik sistemi demokratikleştirme’ye çalıştığını vurguladı.

Genel Demokrasi İçin Yerel Demokrasi

Panelin ikinci konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr.  Sefa Usta ise “Yerel Yönetimler ve Demokrasi” başlıklı sunumunda “Ülke düzeyinde demokrasinin kurumsallaşması, yerel düzeyde demokrasinin yaşanması ile mümkün olabilir.” açıklamasında bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Sefa Usta, 2003 sonrası dönemde Türkiye’de değişimin tetikleyicileri olarak yerelleşme ve demokratikleşmenin öne çıktığına vurgu yaparak “Kamu yönetiminde gerçekleştirilen reformlarla birlikte merkeziyetçi yapıdan adem-i merkeziyetçi bir yapıya geçilmiş ve geleneksel yönetim anlayışı, yerini yeni yönetim anlayışına devretmiştir.” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Sefa Usta, 2006 yılında çıkarılan Kent Konseyi Yönetmeliğine de değinerek “Toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek karar alma sürecine dahil olması adına ortak bir çatı işlevi gören kent konseyleri, yerel demokrasinin tabana yayılmasında ve yerleşik hale gelmesinde önemli işlevleri yerine getirmektedir.” dedi.

Panel, konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle son buldu.