BAŞARILI ÖĞRENCİLERE İKİ DİPLOMA ALMA İMKANI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bülteni No:73   22.07.2010 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde çift anadal diploma programı ve yandal programı açıldı. “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümleri ve “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre açılan programlara 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında başvurular başlayacak.

 

Başarı şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurabileceği bu programla öğrencilere farklı alanlarda eğitim alma imkanı verildi. Çift anadal diploma programını tamamlayan öğrenciye tamamladığı bölümün lisans diploması verilerek bu diploma ile öğrencilerin her iki alanda da iş bulması mümkün olacak. Yandal programını bitiren öğrenciye ise bu alanda eğitim gördüğünü belirten bir sertifika verilecek. 

 

Konuya ilişkin açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen “üniversitemiz başarılı öğrencilere yeni bir imkan sunuyor. Sıradan değil aranan bir üniversite olmanın gereği olarak öğrencilerimizin daha avantajlı konuma geçmelerini sağlayacak olan bu uygulama aynı zamanda öğrencilerimizi daha başarılı olma konusunda teşvik etme niteliği  taşımaktadır. Öğrenim gördüğü sınıfta ilk %20 lik dilime giren ve not ortalaması 70’in üzerinde olan öğrencilerimiz arzu ettiklerinde ikinci bir diploma almayı hak kazanacaklar. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra hem kendi alanlarında hem de çift anadal programında diploma aldıkları alanla ilgili istihdam edilebileceklerdir. Bu durum öğrencilerimiz için iş hayatında tercih edilmeleri noktasında bir adım önde olmalarını sağlayacaktır.” diye konuştu.