KMÜ’LÜ SİYASET BİLİMCİLER AVRUPA ÇALIŞMALARI KONGRESİNE KATILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri 3-4 Aralık tarihlerinde Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen Avrupa Çalışmaları kongresine katıldı.

Farklı illerden alanında uzman akademisyen ve katılımcıların yer aldığı kongrede AB Hukuku, AB Enerji Politikası, AB’de Vatandaşlık ve Göç, AB Bütünleşmesi ve Teorik Yaklaşımlar, AB’de Din ve Siyaset, AB İktisadı gibi konular ele alındı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini temsilen kongreye katılan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Yusuf Sayın “AB’de Din ve Siyaset’’ konulu oturumun başkanlığını yaparken Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Sefa Usta da “AB’de Demokratikleşme: AB Üye ve Aday Ülke Politikaları” isimli oturumun başkanlığını yaptı.

KMÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisansüstü öğrencilerinden Sadullah Kutlu “Küçük Balıklar Büyük Balıkları Yutar mı: 2004 ve 2007 Genişleme Dalgalarının Avrupa Birliğine Siyasal Etkileri” konulu sunumuyla,  Osman Nuri Güzel “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Yönetiminde Dönüşüm: AB İlerleme Raporları Perspektifli bir Değerlendirme’’ konulu sunumuyla ve Halis Yazıcı “Avrupa Birliğinde Demokrasi Açığı: İslamafobia” isimli sunumuyla kongreye katıldılar.