KMÜ’DE HİZMET İÇİ EĞİTİM SONA ERDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılı hizmet içi eğitim planı çerçevesinde düzenlenen dört haftalık eğitim sona erdi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda personelin katıldığı eğitim programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Fatih Haklı’nın sunumuyla başladı. Mali Hizmetler Uzmanı Abdullah Demirel ile devam eden programda Uzman Demirel, uygulanması aşamasında en çok soruyla karşılaşılan 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na ilişkin sunum gerçekleştirerek harcırahın unsurları, memuriyet mahalli ve kanunda yapılan son değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mali Hizmetler Uzmanı Oğuzhan Hop ise öncelikle ek ders mevzuatı ve hesaplamalarda karşılaşılan sorunlar ile memur maaş hesaplama mevzuatına ilişkin detaylı bilgileri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Uzman Oğuzhan Hop, eğitimin ikinci aşamasında öncelikle iç kontrol sisteminin tarihçesinden ve ülkemize olan yansımalarından, üniversitemizde iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik devam eden çalışmalardan bahsetti. İç kontrol sistemiyle birlikte kurumsallaşmanın tam anlamıyla sağlanacağını söyleyen Hop, sunumunun devamında süreçler konusuna da değinerek "Üniversitemizde 'tanımlanabilen, ölçülebilen, yinelenebilen, kontrol edilebilen, katma değer yaratan' işlemlere yön vermek amacıyla süreç politikaları oluşturuluyor. Süreçler oluşturulurken süreç risklerinin belirlenmesinin risk yönetimine olan katkısı ise tartışılmaz.” dedi.

Eğitim programında söz alan Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Rabia Gizem Çalış ise üniversitede yürütülen iç kontrol çalışmaları kapsamında 'hassas görevler ve faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik prosedür' hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalış, “Üniversitemizde yürütülen iş ve işlemlerin makul seviyede devam ettirilmesi ve uygulamalarda kişilere bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlamak için ‘faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik prosedür’ düzenlenmiştir.” şeklinde konuştu.

Rabia Gizem Çalış, Risk Strateji Belgesi hakkında da bilgi vererek riskin tanımı, riskin belirlenmesinin kurum için önemi ve risk belirlendikten sonra izlenecek süreçleri anlattı. Riskin belirlenmesine vurgu yapan Çalış, “Kurumun daha sağlam bir temel üzerine yükselmesi ve kurum kültürünün oluşması, kurumda yürütülen risklere ilişkin tespitler yapılarak mümkün olur.” dedi.

Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplanması ve genel değerlendirmelerle sona erdi.