KMÜ’DE KOP SEMPOZYUMU HEYECANI

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) ev sahipliğinde 21-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda 21 Ekim Cuma günü saat 09.00'da düzenlenecek açılış töreninin ardından üniversitenin konferans salonlarında iki gün boyunca sunumlar yapılacak, 39 farklı başlıkta poster sunumları gerçekleştirilecek. Sempozyumun son gününde ise gezi programı düzenlenecek.

200 Akademisyenin Katılımıyla 206 Bildiri

Sempozyumda, eş zamanlı beş farklı salonda kırk bir oturum gerçekleştirilecek ve toplam 206 bildiri sunulacak.

Yerli ve yabancı 200 civarında akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan sempozyum boyunca sunulacak olan bildirilerin bazıları şu şekilde: “KOP Bölgesi’nde Sürdürülebilir Tarım Açısından Arazi Toplulaştırmasının Önemi, Türkiye’de Hızlı Tren Hatları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri: Konya-Ankara Hızlı Tren Hattı, Karaman’da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Durumu, Yûsuf Hakîkî Baba’nın Dîvânı’nda Yer Alan Karaman Gazeli Üzerine Bir İnceleme, Karaman Halı Motiflerinin Doğal Boyalı Kumaşlarda İşleme Olarak Kullanımı, Karaman İlindeki Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi, Karaman Doğal Boyarmadde Kaynaklarının Tespiti ve Kumaşlarda Kullanımı, Karaman İlindeki Soğuk Hava Depolarının Mevcut Durumu, Bisküvi Fabrikalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi, Üniversite Öğrencileri İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Olumlu Yansımaları, Elma Soğuk Hava Deposunda Örnek Bir Risk Değerlendirmesi, Politika ve Uygulama Ekseninde Güneydoğu Anadolu ve Konya Ovası Projeleri, Bölgesel Kalkınmada Bankacılık Sektörünün Önemi: KOP Bölgesi Üzerine Bir Uygulama, KOP Bölgesi İlleri İmalat Sanayisinin Etkinliklerinin Kıyaslanması, KOP Bölgesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmet Sektörü Durum Analizi, KOP Bölgesi Üniversitelerinin Misyon ve Vizyon İfadelerine Yönelik Bir İçerik Analizi, KOP Bölgesinin Ülke Sığırcılığındaki Yeri, KOP Bölgesi Sınırları İçinde Düzenlenen Festivallerin Toplumsal Kalkınmadaki Yeri ve Önemi, Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Kırsal Kalkınma Çerçevesinde KOP İlleri İle İlişkisini Ortaya Çıkarmaya Yönelik Bir Derleme, Teşvik Politikalarının Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmelere Etkisi: Konya Organize Sanayi Bölgesi Örneği, İç Anadolu Bölgesine Özgü Bir Geleneksel Gıda: Konya Yeşil Peyniri, Üniversite Öğrencilerinin Madde Bağımlılarına Olan Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Konya Örneği, Bölgesel Kalkınma Dinamiği Olarak Alternatif Turizm, Tuz Gölü’nün Turizm Potansiyelinin Bölgesel Ekonomik Kalkınmaya Etkisi, Kapadokya Jeotermal Alanının Hidrojeokimyasal İncelemeleri, Karapınar Rüzgâr Erozyonu Önleme Sahasında Yürütülen Çalışmaların Toprak Agregatlaşmasına Olan Etkisinin Araştırılması, Küresel Isınmanın Türkiye Keklik Populasyonuna Etkileri, Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpeklerinin İtaat Eğitimi Performansları, Aksaray Belediyesi Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Hakkında Bir Analiz, Aksaray İli Hayvancılığının Yapısal Özellikleri ve Gelecekteki Durumu Üzerine Değerlendirme, Canlı Varlıkların Tarımsal Faaliyetler Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi: Yumurtacılık Sektörü Örneği, Tarımsal Sulama Programlanmasında A Sınıfı Buharlaşma Kabı Yöntemi, Türkiye’deki Kalkınma Ajanlarının Mali Destek Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Türkiye ve Dünyadaki Mini İnsansız Hava Araçları ve Kullanım Alanları, Yeni Bir Yöntemle Kanserli Hücre Tespiti.”

Sempozyumun ayrıntılı program kitapçığına http://unikop2016.kmu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.