KMÜ’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KONUŞULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyoloji Öğrenci Topluluğu tarafından “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve ILO’nun Yaklaşımı” konulu konferans düzenlendi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Proje Asistanı Ceren Ababay Tosyalı’nın verdiği konferansa üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

‘Çocuk İşçiliği ve Çocukluğun Engellenmesi’

Konferansta öncelikle çocuk işçiliği tanımına değinen Ceren Ababay Tosyalı, ”Çocuk işçiliği; çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel, zihinsel, toplumsal ya da ahlaki açıdan tehlikeli olan ve okula düzenli devam etmelerini engelleyen işlerdir. Çocuk işçiliğinde küresel rakamlar, 5 ila 17 yaş grubunda 2000 yılında 245 beş milyonken 2012 yılında 168 milyon kişiye geriledi. Çocuk işçiliğinin sektörel dağılımında tarım yüzde 58.6, hizmet sektörü yüzde 32.3, sanayi yüzde 7.2’lik kısmı oluşturuyor.” dedi.

Çocuk işçiliğinin nedenlerine değinen Tosyalı, “Yoksulluk, göç, çocuk işçiliğinin hane ekonomisine katkısı, eğitim olanaklarına erişim güçlüğü, kültürel ve geleneksel yapı, mevzuat eksikliği, ucuz işgücü çocuk işçiliği arz ve talebini etkileyen unsurlardır.” açıklamasında bulundu.

‘Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’

Tosyalı, 1919 yılında kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hakkında genel bilgiler aktararak şunları dile getirdi: “185 üye devletten oluşan ILO; sosyal adalet, uluslararası planda tanınmış insan hakları ve çalışma haklarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Irk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetilmeksizin tüm insanlar eşit fırsatlarla maddi refah ve manevi gelişim hakkına sahiptir. ILO, çocuk işçiliğini ciddi bir küresel sorun olarak tanımlayarak, 1992 yılında Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı’nı (IPEC) başlatmıştır. Türkiye, programa katılan ilk altı ülkeden biri olmuştur. IPEC; işveren ve işçi kuruluşları ile yakın ortaklık içerisinde, çocuk işçiliği ile mücadele konusundaki etkinliklerinin planlaması, uygulanması ve koordine edilmesi konularına destek vermiştir. 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi (1973) ve 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi (1999) çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine ilişkin ILO’nun temel sözleşmeleridir.”

“Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesi”

Konferansta ILO kapsamındaki model projelere de vurgu yapan Tosyalı, “Hedefi Türkiye’deki mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olan model proje, 2005 ila 2015 yıllarını kapsıyor. Proje ile 2015 yılında toplam bin 33 mevsimlik tarım işçisi aileye ulaşıldı. 202 mevsimlik tarım işçisi aileye bireysel danışmanlık hizmeti, 831 mevsimlik tarım işçisi aileye grup danışmanlığı hizmeti verildi. Proje kapsamında 4 ila 16 yaş grubundan bin 165 çocuğa ulaşıldı. 326’sı kız, 393’ü erkek olmak üzere toplamda 719 çocuk eğitim hizmetlerinden yararlandı. Ayrıca 41 tarım aracısına danışmanlık hizmeti, 76 bahçe sahibine ise bireysel danışmanlık hizmeti sunuldu.” diyerek model projenin geri bildirimlerini paylaştı.

Konferans, projeyi daha anlaşılabilir kılmak için hazırlanan kısa film gösterimi ile devam etti. Katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve hediye takdiminin ardından konferans sona erdi.