ENERJİ VE EKONOMİ KONUŞULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fikri Gelişim Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Ekonomi ve Enerji’ konulu konferans düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa katılan ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, enerji ve ekonomi konusunda bilgiler aktardı.

Prof. Dr. İmer, “Enerji ve ekonomi birbiriyle ilişkili kavramlardır. Enerji iş yapabilme kabiliyetidir ve bir iş birimidir. Birincil enerji kaynaklarımız arasında doğalgaz, petrol, taşkömürü; alternatif enerji kaynakları arasında da jeotermal, odun, rüzgâr ve güneş enerjileri mevcuttur.” dedi.

Dünyada ülkeler arasında rekabet olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İmer, “Dünyada birçok millet var. Herkesin müşterek yaşama arzusu, hedefleri ve çıkar çatışması vardır ve hepsi ayakta kalmak için mücadele ediyor. Para ve silah, ikisi de son derece önemli; para olmazsa askeri güçle de çok fazla müdahale edemezsiniz.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İmer, “Nüfus varsa üretme gücü ve tüketim vardır. Kişi başı tüketilen enerji ne kadar çoksa üretim gücü ve rahat yaşam o kadar iyi demektir. Türkiye enerji konusundaki sıkıntısını enerji tüketimini artırarak giderebilir. Enerji politikaları bu anlamda son derece önemli.” dedi.

Enerji konusunda yapılması gerekenlere de değinen Prof. Dr. İmer, “Enerji tasarrufu yaygınlaştırılmalı ve raylı sistemler geliştirilmeli, enerji seviyesi yükseltilmeli, yerli kaynaklar devreye sokulmalı, dış ticaret açığı kapatılmalı ve paralar imalat sanayisine aktarılmalı.” diyerek sözlerine son verdi.