KARAMAN MAĞARALARININ ÖNEMİ ARTIYOR

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 137                14.09.2011

 

Karaman’daki alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarının işbirliği halinde yaptığı çalışma, sempozyumda Karaman’daki mevcut turizm potansiyeli açısından en anlamlı sunumlardan biri oldu.

Piri Reis Konferans Salonunda yapılan “Kırsal Turizm Çeşitleri Oturumu”nda, Karaman’daki işletmeler, seyahat şirketleri, kamu kurum ve yöneticileri ile işbirliği yapılarak ortaya konan çalışmada, Türkiye’de 40 binden fazla mağara bulunduğu belirtildi.

 

Sakarya Üniversitesi’nin öğretim elemanlarının danışmanlığında sürdürülen araştırmayı sunan Özgür Arpacı, mağaralar ile ilgili genel bilgiler vererek sunumuna başladı. “En az bir insanın girebileceği kadar yeraltında bulunan boşluklar mağara olarak değerlendiriliyor. Sıcaklıklarına göre soğuk, ılıman, nemli, kuru mağara şeklinde isimlendiriliyor. Mağaralar turizm, hayvansal ürünlerin bekletilmesi, kültür mantarcılığı, solunum yolu hastalıkların tedavisi, askeri amaçla korunak gibi amaçlarla kullanılıyor. Üniversitelerin mağara araştırma toplulukları da mağaraların özelliklerine yönelik araştırmalar yapıyor” dedi.

 

Sempozyumda, Karaman’da kayıtlı 66 adet mağara bulunduğu belirtildi. Manazan (Yeşildere), Yeni Dünya (Bucakkışla), Yeşildere (Sarıveliler) gibi mağaraların, mağara turizmini yönlendirebilecek işletmelerin bulunması, turizme elverişli olmaları gibi özellikleri bakımından aslında turizmde değerlendirilebilecek güçlü yönleri olduğu; bunun yanı sıra iç turizmin canlanması ve mağara turizmine olan ilginin artmasının da fırsat olarak değerlendirilebileceği vurgulandı. Ancak mağara turizmine teşvik olmaması, mağaraların fazla kullanımından kaynaklanan kirlenmeler ve yöre halkının mağaraların öneminin farkında olmaması gibi dezavantajların bulunduğu konularının tartışıldığı oturum, aynı zamanda Türkiye’nin farklı yörelerinden Karaman’a gelen 130 araştırmacı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine, Karaman’ın mağaralarının tanıtımı açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirildi.

 

Mağaralara yönelik yapılan araştırma, İstanbul Üniversitesi’nde Coğrafya Bölümünde 3.ncü sınıfta öğrenimini sürdüren lisans öğrencisi Ertuğrul Mert tarafından soru yağmuruna tutuldu. Mert’in coğrafya bölümünde araştırmalar yapan öğretim elemanlarına da mağaralarla ilgili yapılan bir araştırma konusunda danışılması gerektiğine ilişkin sorusu, katılımcıların görüşlerini geniş şekilde aktarmaları için bir başlangıç oldu.