KMÜ’DE ‘MUHAFAZAKÂRLIK’ KONUSU ELE ALINDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Muhafazakârlık’ konusunun ele alındığı konferans düzenlendi.

Topluluk Başkanı Mustafa Akcan’ın açılış konuşmasının ardından KMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Akkaş,  ‘Türk Modernleşme Tarihinde Muhafazakâr Siyasi Düşünce’ konulu slayt sunumunu gerçekleştirdi.

Muhafazakârlığın tarih ve kültürü bir bütün halinde kavrayan bir anlayış olduğunu belirten Doç. Dr. Akkaş bu anlayış üzerinden birey, toplum ve devlet ilişkilerini şu şekilde ifade etti: “Türk muhafazakârlığının gelişimi, Türk modernleşme tarihinde ortaya çıkmıştır. Batı tarihinde ise iki farklı muhafazakâr düşünce sistemi gelişmiştir. Birincisi; herhangi bir reform ve değişimi peşinen reddeden tepkisel muhafazakârlık, ikincisi ise daha ihtiyatlı, daha anlayışlı, daha esnek ve evrimci bir muhafazakâr düşünce anlayışıdır.”

Konuşmasının devamında aydın kişilerin muhafazakârlık hakkında düşüncelerini paylaşan Doç. Dr. Akkaş, “Akademik çevrelerdeki genel ilgisizlik muhafazakârlığın, değişime karşı olduğu, mevcut duruma körü körüne bağlılığı, tutuculuğu ve hatta gericiliği çağrıştıran bir ideoloji olarak algılanmasına yol açmıştır. Muhafazakâr düşünce taraf olmayı her zaman reddetmiştir ve ideolojik bir bakış açısı yoktur. Feminizm, komünizm gibi tüm akımların bir tarafı vardır fakat bu muhafazakârlıkta geçerli değildir ve olması da çok güçtür. Muhafazakârlığı bir rejim olarak düşünürsek eğer rejimin sıkıntılarını toplumla düzeltmeye çalışan bir düşünce yapısı olarak tarif edebiliriz.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Akkaş, “Türk muhafazakârlığı, kendisini yabancılaştıran tek tip okumayı terk etmelidir. Türk muhafazakâr düşüncesi geçmişinde bulunan zenginliği yeniden ortaya çıkarmalı, Batı ile değil, Batı’nın pozitivizmiyle olan sorununu çözmelidir.“ diyerek sözlerini tamamladı.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından plaket takdimi ile sona erdi.