KMÜ'NÜN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI

Türkiye'deki üniversite öğretim elemanlarının akademik performanslarını ölçmek için yapılan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) 2019 raporu yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan veriler doğrultusunda Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan ve 116 devlet üniversitesinin dahil edildiği rapora göre üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının performansları proje, araştırma, yayın, patent, uluslararası bildiri, ödül, tasarım, sergi ve atıflar olmak üzere dokuz faaliyet türünde puanlandı.

KMÜ 15'inci oldu

Öğretim elemanlarının akademik çalışmaları esas alınarak oluşturulan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) raporuna göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) genel sıralamada 116 devlet üniversitesi arasında 44'üncü olurken 2006 yılından sonra kurulan 63 üniversite arasında ise 15'inci sırada yer aldı.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1'inci oldu

Fakülte ve yüksekokullar arasında yapılan sıralamada ise Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1'inci, Sağlık Bilimleri Fakültesi 4'üncü, Edebiyat Fakültesi 15'inci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 24'üncü, İslami İlimler Fakültesi 32'nci, Mühendislik Fakültesi 46'ncı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 12'nci, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 27'inci oldu.

Türkiye'deki tüm fakülteler içerisinde en yüksek performans gösteren fakülte sıralamasında ise KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ardından gelerek yüzlerce fakülte arasında 19'uncu sıraya yerleşti.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.