KMÜ'DE İNSAN HAKLARI PANELİ DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Karaman Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu tarafından 'İnsan Hakları' paneli düzenlendi.

Panele; KMÜ Rektörü Namık Ak, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, üniversite personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Panel, Rektör Namık Ak'ın açış konuşması ile başladı. Rektör Namık Ak, "Her bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlayan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; bütün insanların eşit ve hür doğduğunu, her bireyin kanun önünde eşit olduğunu savunan, yaşama ve güvenlik haklarını, özel hayat, özel mülkiyet, eğitim-öğretim, çalışma hayatı gibi aslında günlük yaşantımızda her birimizin içinde bulunduğu özgürlük alanını belirleyen evrensel bir eserdir. Her insanın ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın insana yakışır bir şekilde yaşaması, kişilik haklarının, şeref ve haysiyetinin korunması, dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasının yanında bu ortamın sağlanmasında devletler, evrensel bildiriler, kanunlar gibi yasal mevzuatın yanında biz bireylere de önemli sorumluluklar düşmektedir." dedi.

Açış konuşmasının ardından panele geçildi. Yönlendiriciliğini KMÜ Hukuk Müşaviri V. Öğr. Gör. Büşra Çeliköz'ün yaptığı panele Doç. Dr. Hasan Özer ile Öğr. Gör. Adem Seleş konuşmacı olarak katıldı.

"İnsan Haklar Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edildi"

Öğr. Gör. Büşra Çeliköz, KMÜ'nün İl İnsan Hakları Kuruluna üye olduğunu hatırlatarak, kurulun faaliyetleri, görevleri ve kurula başvuru yolları hakkında katılımcıları aydınlattı.

Öğr. Gör. Çeliköz konuşmasının devamında İnsan Haklar Evrensel Bildirgesi hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilmiştir. İnsan Haklar Evrensel Bildirgesi önsözü ile birlikte 30 maddeden oluşmaktadır. Bildirge tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Hukuk anlamında bağlayıcılığı olmayan sadece tavsiye niteliğinde olan bildirge 360 kadar dile çevrilerek dünya çapında büyük bir ilgi uyandırmıştır. İnsan Haklar Evrensel Bildirgesi'nin resmi Türkçe çevirisi 27 Mayıs 1949 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır."

"Peygamber Efendimiz kul haklarına hep hassasiyet göstermiştir"

Panel Yönlendiricisi Öğr. Gör. Çeliköz'ün konuşmasının ardından ilk olarak söz alan Doç. Dr. Hasan Özer İslamiyet'in İnsan Haklarına Bakışı konusu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Batı’da insan hakları ile ilgili imzalanan belge ve bildirilerden örnekler sunan Doç. Dr. Özer, "İnsan hakları tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. Bütün insanlar hür ve eşit doğar. Herkes ırk, renk, cins, din ve siyasal ayrılık gözetmeksizin bütün hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir. Hiç kimse kölelik altında bulundurulamaz. Bunlar bildiride yer alan bazı maddelerdir. Veda hutbesinde de insan hakları ile ilgili birçok madde bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz kul haklarına hep hassasiyet göstermiştir. Bütün insanların Hz. Adem'in soyundan geldikleri için kardeş oldukları, hak ve hukuklarının mukaddes olduğu belirtilmiştir. Tüm insanların haklarının mukaddes olduğu ve her türlü tecavüzden korunduğu ifade edilmiştir. İnsanlar arasında üstünlük yoktur, üstünlük Allah'a kulluktadır. Veda hutbesi, insan ve diğer bütün canlıların haklarından bahsetmiştir." şeklinde konuştu.

“İnsanın kıymetli olmadığı hiçbir kutsal uzun ömürlü olmaz”

Panelde son olarak söz alan Öğr. Gör. Adem Seleş ise 'İnsan Hakları ve Ayrımcılık Kavramı' konusu ile ilgili sunum yaptı.

Öğr. Gör. Seleş, "İnsan hayatında kutsal değer ve semboller önemli yer tutar. Vatan, millet, din, devlet, bayrak gibi kutsalların ortak bir paydası var, o da insandır. İnsanın onurlu, değerli, kıymetli olmadığı hiçbir kutsal uzun ömürlü olmaz. Bütün bu kutsallardan vazgeçmeden bunların önüne insanı koymak zorundayız. İnsanın kutsallığı inancımızdan kaynaklanır." dedi.

Öğr. Gör. Seleş konuşmasının devamında, ayrımcılığın bir dizi bağlayıcı insan hakları standardına göre yasaklanmış bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak, ayrımcılık çeşitleri, taciz, ayrık tutma, maddi ve şekli eşitlik, ayrımcılık ve kapsama alanı, uluslararası başvuru yolları, ayrımcılık yasağı ile ilgili uluslararası sözleşmeler konuları hakkında açıklamalarda bulunarak sözlerini noktaladı.

Panel, hediye takdiminin ardından sona erdi.