'DEĞİŞEN DÜNYADA AİLE' KONULU KONFERANS

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Değişen Dünyada Aile' konulu konferans düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün konuşmacı olduğu konferansa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ile Prof. Dr. Murat Ertekin, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

"Toplumsal değerlerin insanlara ilk aktarıldığı yer ailelerdir"

Konferans Rektör Namık Ak'ın açış konuşması ile başladı. Rektör Namık Ak, değişenin dünya değil insanlık olduğuna dikkat çekerek, "Aile insanlıkla birlikte var olan toplumsal bir kurumdur. Tarihsel süreç içerisinde ailenin işlevleri ve yapısı da değişim göstermiştir. Geleneksel geniş ailelerimizin yerini zamanla çekirdek aileler almaya başlamıştır. Ailenin biyolojik, psikolojik ve ekonomik görevleri bulunmaktadır. Aile, insanların yalnızlığını gidermekte, onlara sevgi ve saygı katmaktadır. Şüphesiz insanlar toplumsal varlıklardır. Toplumsal değerlerin insanlara ilk aktarıldığı yer de ailelerdir. Toplumsal değerlerin üretilmesi, aktarılması ve denetlenmesi noktasında göreve sahip olan aile kurumu, milli kültürün taşınmasında da önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla aile hem toplum hem de birey açısından önemli kurumlardandır. Bu nedenle değişen dünyada aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması gerekmektedir."dedi.

"Aile her şeyden önce evlilik birliğidir"

Program, açış konuşmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün konferansı ile devam etti.  Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Aile, sosyal gruplar içinden en sürekli ve önemli olanıdır. Aile, rastgele bir sosyal grup değil, insan denen varlığın doğduğu andan itibaren hayatının sonuna kadar bir fert olarak varoluşunu sürdürdüğü bir yapıdır. Bu durum ailenin sürekliliğini göstermektedir. Ailenin önemi ise insan hayatının eğitim ve öğretiminin dayandığı temel kurum olmasında yatmaktadır. Aile mutlu bir hayata kaynaklık eden yuva olma vasfının yanında ferdi insana dönüştüren ve hayatı anlamlı kılan bilgi ve değerlerin aktarıldığı okul işlevine sahiptir. Aile, her şeyden önce evlilik birliğidir." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Akgül konuşmasının devamında ailenin işlevlerine değinerek, "İnsanların üreme ve yetişme faaliyetlerinin bir aile müessesesi etrafında biçimlenmesi sadece sosyal bir olay olarak ele alınamaz. İnsan biyolojisi açısından da ailenin doğuşu ve zorunluluğunu hazırlayan; sürekli birliktelik, anne, baba ve çocuk arasındaki ilişki ve bağımlılığının uzun süreli olması, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılık, aile reisliği ve aile içi rollerin dağılımı gibi sebepler vardır. İnsanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi aile ile mümkündür. Ailede öğrenilen ve benimsenen değerler aracılığıyla toplumda ortak kültür, huzur ve güven tesis edilir ve böylece toplumun sürekliliği teminat altına alınır.  İnsan yetiştirme biçimimizi hem aile hem de eğitim-öğretim faaliyetleri açısından yeniden gözden geçirerek milli bir kültür üretmeliyiz." dedi.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından onurluk takdimi ile sona erdi.