KMÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİNE DEKAN ATAMASI YAPILDI

Yükseköğretim Genel Kurulu 27 Haziran 2013’te yaptığı toplantısında 39 devlet üniversitesine dekan ataması yaptı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Halit Çalış atandı.

Prof. Dr. Halit Çalış Kimdir?

15.05.1973’te Ordu-Ulubey’de doğdu. Ordu İmam Hatip Lisesi (1988) ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden (1993) mezun oldu. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı (1993-1996). Bir yıl süreyle (1999) Ürdün Üniversitesinde dil eğitimi aldı ve sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 2001'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. En son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku öğretim üyesi olarak görev aldı.  İslam Hukukunda Özel Mülkiyet ve Sınırlamaları, İslam'da Kolaylaştırma İlkesi-Azimet Ruhsat İlişkisi, İslam Hukukunda Ehliyet Teorisi, Dinî-Fıkhî Açıdan Komşuluk Hukuku, Günümüz Fıkıh Problemleri, İslam Hukuku El Kitabı, İslam Hukukuna Giriş gibi müstakil ve müşterek eserleri yanında, hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.